Уроки штукатурні роботи

Тема №1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Урок№ 1 Історія розвитку будівництва

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 стор 5,6

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл стор.7 – 19

Читати конспект

Урок№2 Класифікація будівель

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §8

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §1.1

Урок№3 Основні вимоги до будівель

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §1.1 стор. 21 – 23

Урок№4 Основні елементи будівель, їх призначення й улаштування

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §1.2

Урок№5 Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §1.3

«Малярні роботи» (інтегрований курс модульного навчання): Підручн. для поф. – техн. навч. закладів: У 3ч./А.С. Нікуліна, С.Г. Заславська, Н.Г. Ничкало та ін. Ч.П. – К.: Вікторія, 2006. – 288с Ч. І. стор 101 – 103

Урок№6 Загально будівельні та спеціальні роботи. Благоустрій території навколо спорудженої будівлі

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §10

Урок№7 Поняття про форми організації праці у будівництві

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §97

Урок№8 Організація праці опоряджувальників. Технічне нормування

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §98 – 101

Урок№9 Нормативна і технологічна документація на опоряджувальні роботи

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §3.5

Тема №2 Загальні положення про штукатурні роботи

Урок№10 Класифікація і призначення штукатурних робіт

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §4.1

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §15

Урок№11 Інструменти для штукатурних робіт

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §16

Урок№12 Пристрої для виконання штукатурних робіт на висоті

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §4.2

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §17

Урок№13 Призначення та види штукатурок за категоріями приміщень. Роль штукатурних шарів: набризку, ґрунту, накривки

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §20

Урок№14 Організація робочого місця штукатура

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §100

Урок№15 Вимоги до готовності будівель під штукатурення

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §4.4

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §18

Урок№16 Вимоги до поверхонь, що підлягають штукатуренню

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §4.5

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §18

Урок№17 Вимоги до поштукатурених поверхонь

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §4.5

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §18

Тема №3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Урок№18 Значення підготовки поверхонь під обштукатурювання

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл стор.103

Урок№19 Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і спеціальних сумішей

Рекомендована література:

Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. – К.: Вища освіта, 2005. – 495 с.: іл. §8.1

 

Урок№20 Підготовка цегляних і бетонних поверхонь до штукатурення

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §5.1

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §19

Урок№21 Затягування сіткою стиків різнорідних поверхонь

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §5.2

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §19

Урок№22 Підготовка металевих балок під обштукатурювання

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §5.2

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §19

Урок№23 Заповнення зазорів між стіною і віконними і дверними коробками, місць з’єднання крупнопанельних перегородок

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §6.11

Урок№24 Підготовка дерев’яних поверхонь до штукатурення

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §19

Урок№25 Застосування й способи кріплення гідроізоляційних матеріалів до поверхонь, що підлягають штукатуренню

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §18

Урок№26 Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів раніше обштукатурених поверхонь та їх усунення

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §30

Урок№27 Пробивання отворів уручну і з застосуванням механізованих інструментів, способи улаштування вентиляційних коробів

Рекомендована література:

Кам’яні роботи (інтегрований курс модульного навчання):Підручн. для проф.-техн. навч. закладів: В 3ч. Ч. ІІ/А.С. Нікуліна, С.І. Заславська. Г.П. Матвєєв та ін.; Під.ред. А.С, Нікуліної.-К.: Вікторія. 2001.-370с. стор. 280

Урок№28 Обштукатурювання місць з’єднання коробів і плит до стін, перегородок, перекриттів

Читати конспект

Урок№29 Організація робочого місця при підготовці поверхонь під штукатурення

Читати конспект

Тема №4 Приготування розчинових сумішей

Урок№30 Приготування розчинових сумішей за заданим складом

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §21

Урок№31 Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки та розчинів для безпіскової накривки поверхонь

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §26, 63

Тема №5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Урок№32 Накидання штукатурного розчину кельмою

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §22

Урок№33 Накидання штукатурного розчину ковшем

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §22

Тема №6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Урок№34 Намазування розчину соколом, півтерком, кельмою

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §22

Урок№35 Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерками, соколом, правилом

Читати конспект

Тема №7 Затирання та загладжування накривних шарів

Урок№36 Способи нанесення накривки, затирання штукатурки терками

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §22

Урок№37 Загладжування штукатурки гладилками

Читати конспект

Тема №8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Урок№39 Поняття про просту штукатурку, її призначення в залежності від категорії приміщення. Види шарів простої штукатурки

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §6.8

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §20

Урок№40 Технологічний процес обштукатурювання поверхонь простою штукатуркою

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §22

Урок№41 Перетирання штукатурки

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §92

Читати конспект

Урок№42 Вимоги СНиП до якості простої штукатурки

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §20

Урок№43 Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів обштукатуренних поверхонь та їх усунення

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §30

Тема №9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Урок№44 Область застосування гіпсокартонних листів

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §18.1

Урок№45 Види гіпсокартонних листів. Поняття про «комплексні системи» Кнауф

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §18.1

Урок№46 Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §19.5

Урок№47 Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше встановленими маяками

Рекомендована література:

Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник.-К.: Вища освіта, 2003.-284с.:іл §19.5

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §63

Урок№48 Прибивання листів сухої штукатурки до дерев’яних поверхонь

Рекомендована література:

Добровольский Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч.закладів освіти.-К.: Техніка, 1997.-304с.:іл.-бібліогр.:с.296 §63