Уроки малярні роботи

Маляр, 2 розряд

Тема №1 Загальні положення про будівництво

Урок №1  Місце малярних робіт в технологічному процесі будівництва будівель і споруд
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. Стор.5,6
«Малярні роботи» (інтегрований курс модульного навчання): Підручн. для поф. – техн. навч. закладів: У 3ч./А.С. Нікуліна, С.Г. Заславська, Н.Г. Ничкало та ін. Ч.П. – К.: Вікторія, 2006. – 288с Ч. І. стор 13 – 15

Тема №2 Організація виробництва і праці в будівництві

Урок №2 Організація робочого місця
Рекомендована література::
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §110
Урок №3 Організація праці маляра
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §109

Тема №3 Загальні відомості про будівлі та споруди

Урок №4 Класифікація будівель
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §104

Урок №5 Основні вимоги до будівель
Рекомендована література: Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384с.:іл §1.1 стор 21 – 23
Урок №6 Основні групи елементів будівлі
Рекомендована література: Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384с.:іл §1.2

Урок №7 Конструктивні елементи будівлі
Рекомендована література: Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384с.:іл §1.2

Урок №8 Конструктивні типи цивільних будівель
Рекомендована література: Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384с.:іл §1.3

Урок №9 Технологія спорудження будівель
Рекомендована література: Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384с.:іл §1.4

Урок №10 Основні види будівельних робіт
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §106

Тема №4 Інструменти та пристрої для виконання малярних робіт вручну

Урок №11 Класифікація ручних малярних інструментів
Рекомендована література:
«Малярні роботи» (інтегрований курс модульного навчання): Підручн. для поф. – техн. навч. закладів: У 3ч./А.С. Нікуліна, С.Г. Заславська, Н.Г. Ничкало та ін. Ч.П. – К.: Вікторія, 2006. – 288с Ч. І. стор 254, 255

Урок №12 Класифікація щіток та валиків
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §22

Урок №13 Шпателі та додаткові інструменти і пристрої
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §22

Урок №14 Інструменти для приготування розчинових сумішей із сухих сумішей

Тема№5  Риштування, підмостки, люльки, вишки

Урок №15 Види та призначення риштувань, колисок, вишок
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §23

Урок №16 Види та призначення підмостків
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §23

Тема №6 Технологія підготовки та обробки поверхонь під просте водне фарбування

Урок №17 Загальні відомості про малярні роботи, класифікація та призначення
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §8

Урок №18 Вимоги, що ставляться до поверхонь призначених під фарбування
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §9

Урок №19 Підготовка та обробка оштукатурених поверхонь під просте водне фарбування
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §24

Тема №7 Технологія підготовки та обробки поверхонь під просте неводне фарбування

Урок №20 Підготовка та обробка оштукатурених поверхонь під просте неводне фарбування
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §25

Урок №21 Підготовка та обробка дерев’яних поверхонь під просте неводне фарбування
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §26

Урок №22 Підготовка та обробка металевих поверхонь під просте неводне фарбування
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §27

Тема №8 Технологія підготовки раніше пофарбованих поверхонь

Урок №23 Дефекти раніше пофарбованих поверхонь, причини їх виникнення та способи усунення
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §98

Урок №24 Ремонт великих, малих тріщин та отворів на гіпсокартонних листах                                  Рекомендована література:

Тема №9 Технологія підготовки та обробки поверхонь під обклеювання шпалерами

Урок №25 Підготовка та обробка оштукатурених та бетонних поверхонь під обклеювання шпалерами
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §90

Урок №26 Ремонт поверхонь, обклеєних шпалерами
Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §95, 99

Маляр, 3 розряд

Тема №10 Кваліфікаційні вимоги до підготовки кваліфікованого робітника 3-го розряду за професією «Маляр» (спеціалізація – будівельні роботи)

Урок №27 Вимоги до рівня кваліфікації робітників, які ставляться на сучасному етапі розвитку будівництва                                                                                                                                                    Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §111 стор. 373

Тема №11 Технологія підготовки та обробки поверхонь під поліпшене водне та неводне фарбування та покриття лаками

Урок №28 Підготовка та обробка оштукатурених поверхонь під поліпшене водне фарбування Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §24
Урок №29 Підготовка та обробка оштукатурених поверхонь під поліпшене неводне фарбування Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §25
Урок №30 Підготовка та обробка дерев’яних поверхонь під поліпшене неводне фарбування Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §26
Урок №31 Підготовка та обробка металевих поверхонь під поліпшене неводне фарбування Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §27
Урок №32 Підготовка та обробка гіпсокартонних поверхонь під фарбування                               Рекомендована література:                                                                                                                                                Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384с.:іл §20.1
Урок №33 Особливості виконання робіт із шпаклювання швів поміж ГКП
Рекомендована література:                                                                                                                                                Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384с.:іл §20.2

Тема №12 Будова, принцип дії та правила експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту

Урок №34 Будова, принцип дії і правила експлуатації крейдотерок                                                         Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §29
Урок №35 Будова, принцип дії і правила експлуатації фарботерок та вібросит                                 Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §32, 33
Урок №36 Будова, принцип дії і правила експлуатації змішувальних машин                                        Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §30
Урок №37 Будова та принцип дії ручного фарбопульта СО-20В                                                             Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §36

Тема №13Технологія фарбування поверхонь вручну під просте та поліпшене водне фарбування

Урок №38 Приготування клейових, вапняних та водоемульсійних фарб до роботи                   Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §53, 54

«Малярні роботи» (інтегрований курс модульного навчання): Підручн. для поф. – техн. навч. закладів: У 3ч./А.С. Нікуліна, С.Г. Заславська, Н.Г. Ничкало та ін. Ч.П. – К.: Вікторія, 2006. – 288с Ч. ІІ. §4.2.3 – 4.2.7
Урок №39 Фарбування поверхонь за допомогою щіток, валиків                                                           Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §54, 59
Урок №40 Фарбування поверхонь ручним фарбопультом                                                                      Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §58
Урок №41 Основні вимоги до якості пофарбованих поверхонь                                                            Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §60, 61

Тема №14 Технологія фарбування поверхонь вручну під просте та поліпшене неводне фарбування

Урок №43 Підготовка неводних фарб до роботи                                                                                         Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §62, 63
Урок №44 Фарбування поверхонь за допомогою щіток, валиків                                                           Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §63
Урок №45 Основні вимоги до якості фарбування                                                                                    Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §71, 72

Урок №47 Практична робота №2 «Обмір пофарбованих приміщень і визначення необхідної кількості матеріалів»                                                                                                                                                      Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §61, 72

Тема №15 Технологія покриття поверхонь лаками

Урок №48 Підготовка поверхонь до опорядження лаками                                                                     Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §68
Урок №49 Технологія нанесення лаку на поверхню                                                                                 Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §68
Урок №50 Основні вимоги до якості фарбування                                                                                      Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §72

Тема №16 Технологія шпалерних робіт

Урок №51 Підготовка шпалер                                                                                                                    Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §91
Урок №52 Обклеювання стін та стелі паперовими, вініловими та флізеліновими шпалерами       Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §91
Урок №53 Дефекти шпалерних робіт                                                                                                              Рекомендована література:
Г.М. Добровольский «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник. – 2– ге вид., випр і допов. – К.: Вища шк., 1996. – 383с.:іл. §95, 96

Залишити відповідь