Урок №9 Технологія спорудження будівель

Будівництво — це процес зведення будинків і споруд різного призначення. Воно не тільки розв’язує житлові проблеми, а й підвищує матеріальний і культурний рівень людей — поряд із житловими будинками споруджують підприємства виробничої сфери — промислові, агропромислового комплексу, а також школи, лікарні, об’єкти культурно-побутового, культового при-значення тощо.
Спорудження будівель — це результат будівельно-монтажних робіт, які становлять сукупність багатьох будівельних процесів: підготовчих, основних, допоміжних, транспортних, що здійснюються за певних умов з метою отримання будівельної продукції.
Будівельний процес — це сукупність операцій, які виконуються в певній послідовності, кінцевим результатом яких є продукція у вигляді конструктивного елемента або його частини (укладання плит перекриття, мурування стін із цегли тощо). Прості процеси виконують робітники однієї професії, а складні — одночасно робітники різних професій.
Операція — це організаційно неподільна і технологічно однорідна робота, яка не дає кінцевої продукції, але необхідна для її отримання (нанесення розчину, розрівнювання розчину, затирання розчину тощо).
Послідовність і способи виконання робіт визначаються проектом виконання робіт (ПВР), що розробляється додатково до проекту будинку.
Об’єкт споруджують за два періоди: підготовчий і основний.
Основний період починається з виконання робіт нульового циклу і закінчується здачею об’єкта замовнику