Урок № 65 Механізоване штукатурення поверхонь

Тема №12 Механізоване приготування, нанесення, транспортування розчинової суміші

Урок № 65 Механізоване штукатурення поверхонь

До механізованого штукатурення поверхонь приступають після їх підготовки. Щоб визначити товщину штукатурного шару високоякісної штукатурки, поверхню провішують і встановлюють на ній маяки, як і перед штукатуренням вручну. Але тут за маяки використовують тонкі дерев’яні рейки, які «приморожують» до поверхні гіпсовим розчином так, щоб зовнішня площина їх була врівні з головками цвяхів, забитих у поверхню під час провішування. При простій і поліпшеній штукатурці рейки встановлюють на товщину штукатурного шару без попереднього провішування. Встановлені рейки дають змогу штукатуру, що працюватиме з форсункою, бачити, який шар розчину йому потрібно нанести між маяками.
Механізоване штукатурення за допомогою форсунок виконує ланка з 4—5 чоловік. Кількість робітників у ланці залежить від обсягу роботи, її організації та продуктивності розчинонасосів. До складу ланки входять: моторист, який стежить за роботою штукатурного агрегату або розчинонасоса, оператор-сопловик, що працює з форсункою, його помічник і один-два штукатури. Робітники, які безпосередньо працюють з форсунками, повинні працювати в захисних окулярах.
Розміщення машин і пристроїв, що входять до складу штукатурного агрегату, залежить від типу застосовуваних форсунок, кількості поверхів будівлі, на яких будують штукатури, та інших причин.
До початку роботи оператор-сопловик і його помічник перевіряють готовність штукатурного агрегату до роботи, справність і міцність з’єднань стояків розчинопроводу та шлангів, справність пускових пристроїв і електропроводки. Заздалегідь визначають також послідовність штукатурення приміщень, кількість переходів та переміщень шлангів і компресорної установки. Моторист має право пускати агрегат лише за сигналом оператора-сопловика, тому між ними повинен бути встановлений зв’язок звуковими сигналами.
Для попереднього змащення розчинонасоса і розчинопроводу в бункер розчинонасоса заливають 25—30 л вапняного молока, запускають агрегат і перевіряють його роботу вхолосту. Помічені несправності в роботі агрегата зразу ж усувають. Якщо агрегат справний, приступають до штукатурення. Для цього, якщо поверхні штукатурять пневматичною форсункою, щоб вихідний отвір форсунки не забивався розчином, помічник оператора-сопловика спочатку вмикає компресор, а потім подає звуковий сигнал мотористу на включення розчинонасоса.
Коли розчин починає надходити у форсунку, оператор приступає до регулювання факела розбризкування розчину, збільшуючи або зменшуючи краном кількість повітря, що надходить до форсунки, або пересуваючи на потрібну відстань повітряну трубку форсунки. Відрегулювавши форсунку, оператор наносить розчин на поверхню між маяками.
урок65Під час штукатурення пневматичну форсунку тримають на відстані 40—60 см від поверхні і під кутом 60—80° до неї (рис. 1). Положення форсунки залежить від її типу, продуктивності розчинонасоса і тиску на розчин на виході з форсунки. Наносять розчин у кілька шарів. Після нанесення кожного шару інші робітники ланки очищають маяки від бризок розчину. Помічник оператора слідкує за роботою компресорної установки і допомагає оператору переносити шланги. Коли нанесений шар розчину досягне верхнього рівня маяків або трохи виступить за їх рівень, штукатури очищають маяки і починають розрівнювати нанесений шар розчину. Розрівнюють розчин правилом або півтерком, пересуваючи його знизу вгору по маяках, як по напрямних. Розчин, що упав долі під час штукатурення та зрізаний правилами, збирають і використовують. Після розрівнювання розчину маяки знімають, а місця, де вони були, закидають розчином і затирають. Накривний шар штукатурки після затверднення грунту накидають, розрівнюють і затирають вручну. Після закінчення роботи із всієї системи випускають розчин, що залишився, і, заливши в бункер розчинонасоса воду, добре промивають її, щоб у розчинопроводі не залишилось рештків розчину. Промитий агрегат уважно оглядають і при потребі змащують окремі його деталі.
Штукатурення поверхні за допомогою безкомпресорної форсунки відцентрової дії подано на рис. 2. Безкомпресорну форсунку прямоточної дії тримають у руках так, як показано на рис1. Організація роботи й послідовність її виконання майже не відрізняється від .описаних вище. Відстань від форсунки до поверхні під час штукатурення також залежить від типу форсунки, продуктивності розчинонасоса, рухомості розчина і становить 1,0—1,5 м.

Залишити відповідь