Урок №2 Організація робочого місця

Робочим місцем робітника – опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти і матеріали.
Робочі місця можуть бути стаціонарними і пересувними.
Бригадир і кожний член бригади мають заздалегідь турбуватися про підготовку робочого місця, щоб не було пристроїв.
Механізми, пристрої, інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів. Пристрої для роботи на висоті встановлюють так, щоб з місця його встановлення можна було виконати якнайбільший обсяг робіт.
На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітника.
Працювати потрібно справними інструментами на справних пристрої для роботи на висоті.
Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів.
Під час виконання робіт обов’язково слід додержуватись усіх правил техніки безпеки і виробничої санітарії.
Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. У приміщеннях має бути кімнатна температура (18 – 20°С).
Для роботи зі шкідливими для здоров’я людини речовинами слід забезпечити штучну або природну вентиляцію приміщень. Вона повинна забезпечити не менше ніж дворазовий обмін повітря в приміщенні протягом години.
Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафу інструменти, перевірити і вимкнути струм, підведений до електроустаткування, закрити пускові пристрої на замок.