Тематична атестація (матеріалознавство) тема №5

Тема №5 Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів

Картка - завдання МЗН - 5 - 1 - 1

1. Розмір зерен піску для штукатурних розчинів, якими виконують ґрунт, не повинен перевищувати:
2. Крупні заповнювачі використовують для приготування:
3. У яких пісків форма зерна гострокутна?
4. Який пісок використовують для приготування будівельних розчинів підвищеної міцності?
5. В піску для штукатурних розчинів кількість домішок не повинно перевищувати:
6. Повний залишок на ситі №0,63 по масі для середнього піску складає:
7. До природних пористих заповнювачів відноситься:
8. Якщо в піску органічних домішок більше допустимого, то:
9. Пісок перевозять:
10. Крупні заповнювачі які мають гладенькі округлі частки розміром 5 – 70мм називають:
11. Природний пісок це пухка суміш зерен величиною: