Тематична атестація (матеріалознавство) тема №5

Тема №5 Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів

Картка - завдання МЗН - 5 - 1 - 1

1. До природних пористих заповнювачів відноситься:
2. У яких пісків форма зерна гострокутна?
3. Крупні заповнювачі які мають гладенькі округлі частки розміром 5 – 70мм називають:
4. Пісок перевозять:
5. Який пісок використовують для приготування будівельних розчинів підвищеної міцності?
6. Природний пісок це пухка суміш зерен величиною:
7. В піску для штукатурних розчинів кількість домішок не повинно перевищувати:
8. Розмір зерен піску для штукатурних розчинів, якими виконують ґрунт, не повинен перевищувати:
9. Крупні заповнювачі використовують для приготування:
10. Повний залишок на ситі №0,63 по масі для середнього піску складає:
11. Якщо в піску органічних домішок більше допустимого, то: