Тематична атестація (матеріалознавство) тема №5

Тема №5 Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів

Картка - завдання МЗН - 5 - 1 - 1

1. У яких пісків форма зерна гострокутна?
2. Який пісок використовують для приготування будівельних розчинів підвищеної міцності?
3. В піску для штукатурних розчинів кількість домішок не повинно перевищувати:
4. Повний залишок на ситі №0,63 по масі для середнього піску складає:
5. Крупні заповнювачі які мають гладенькі округлі частки розміром 5 – 70мм називають:
6. Розмір зерен піску для штукатурних розчинів, якими виконують ґрунт, не повинен перевищувати:
7. До природних пористих заповнювачів відноситься:
8. Природний пісок це пухка суміш зерен величиною:
9. Якщо в піску органічних домішок більше допустимого, то:
10. Пісок перевозять:
11. Крупні заповнювачі використовують для приготування: