Тематична атестація (матеріалознавство) тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі матеріали й добавки

Картка - завдання МЗН - 4 - 1 - 1

1. Яке в’яжуче відноситься до мінеральних?
2. Для якого цементу термін зберігання практично не обмежується?
3. Максимальний термін зберігання негашеного меленого вапна в паперових мішках:
4. Сировиною для виробництва гідравлічного вапна є:
5. Якими параметрами визначають якість вапна?
6. Що означає марка цементу?
7. Сировиною для виробництва романцементу є вапняки й магнезіальні мергелі, що містять:
8. Яке в’яжуче збільшується в об’ємі при твердненні?
9. Які в’яжучі відносяться до повітряних?
10. Якість рідкого скла визначається:
11. До яких в’яжучих відноситься портландцемент?