Тематична атестація (матеріалознавство) тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі матеріали й добавки

Картка - завдання МЗН - 4 - 1 - 1

1. Яке в’яжуче збільшується в об’ємі при твердненні?
2. Якими параметрами визначають якість вапна?
3. Сировиною для виробництва романцементу є вапняки й магнезіальні мергелі, що містять:
4. Якість рідкого скла визначається:
5. Що означає марка цементу?
6. До яких в’яжучих відноситься портландцемент?
7. Сировиною для виробництва гідравлічного вапна є:
8. Які в’яжучі відносяться до повітряних?
9. Для якого цементу термін зберігання практично не обмежується?
10. Максимальний термін зберігання негашеного меленого вапна в паперових мішках:
11. Яке в’яжуче відноситься до мінеральних?