Тематична атестація (матеріалознавство) тема №2

Тема №2 Основні властивості будівельних матеріалів

Картка - завдання МЗН - 2 - 1 - 1

1. Здатність матеріалу витримувати поперемінне нагрівання й охолодження (певний цикл) без руйнування, називається:
2. Здатність матеріалу чинити опір місцевим деформаціям, які виникають тоді, коли в нього проникають інші, твердіші тіла, називають:
3. Що таке адгезія?
4. До якого виду властивостей відноситься розчинність матеріалу?
5. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
6. Здатність матеріалу витримувати без руйнування дію вогню і води в умовах пожежі називається:
7. Чому лакофарбові матеріали, які використовують в опоряджувальних роботах житлового будівництва повинні бути стійкими до вуглекислого газу і сірководню?
8. Що називається вологістю матеріалів?
9. Властивість матеріалу в насиченому водою стані витримувати багаторазове заморожування та відтавання без появи ознак руйнування називається:
10. До якого виду властивостей відноситься крихкість матеріалу?
11. Здатність матеріалів поглинати водяну пару з повітря називається: