Тематична атестація (матеріалознавство) тема №2

Тема №2 Основні властивості будівельних матеріалів

Картка - завдання МЗН - 2 - 1 - 1

1. Здатність матеріалу витримувати без руйнування дію вогню і води в умовах пожежі називається:
2. Здатність матеріалів поглинати водяну пару з повітря називається:
3. Що називається вологістю матеріалів?
4. До якого виду властивостей відноситься крихкість матеріалу?
5. До якого виду властивостей відноситься розчинність матеріалу?
6. Що таке адгезія?
7. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
8. Здатність матеріалу чинити опір місцевим деформаціям, які виникають тоді, коли в нього проникають інші, твердіші тіла, називають:
9. Властивість матеріалу в насиченому водою стані витримувати багаторазове заморожування та відтавання без появи ознак руйнування називається:
10. Чому лакофарбові матеріали, які використовують в опоряджувальних роботах житлового будівництва повинні бути стійкими до вуглекислого газу і сірководню?
11. Здатність матеріалу витримувати поперемінне нагрівання й охолодження (певний цикл) без руйнування, називається: