Тематична атестація (матеріалознавство) тема №10

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Які властивості мають пластмаси?
2. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
3. Які полімери є термореактивними?
4. Які заповнювачі є лугостійкими?
5. Які полімери є природними?
6. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
7. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
8. Які матеріали є опоряджувальними?
9. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
10. Які наповнювачі є волокнисті?
11. Що є викопною смолою стародавніх рослин?