Тематична атестація (матеріалознавство) тема №1

Тема №1 Загальні відомості про будівельні матеріали

Картка - завдання МЗН - 1 - 1 - 1

1. До якого виду порід відносяться вапняки?
2. Що є основою системи нормативних документів у будівництві?
3. Як класифікують матеріали за походженням?
4. Ґрунтовка глибоко проникна СТ17 належить до торгової марки:
5. Які матеріали застосовують для підготовки поверхонь під фарбування?
6. Які системи є проміжними між істинними розчинами і грубо дисперсними системами?
7. Як називають рідкі колоїди?
8. У чому відмінність кристалічних речовин від аморфних?
9. Які матеріали застосовують для підготовки поверхонь під штукатурення?
10. Які породи є виверженими глибинними?
11. Як класифікують матеріали за призначенням?