Тематична атестація (матеріалознавство) тема №1

Тема №1 Загальні відомості про будівельні матеріали

Картка - завдання МЗН - 1 - 1 - 1

1. Як класифікують матеріали за призначенням?
2. Що є основою системи нормативних документів у будівництві?
3. Як класифікують матеріали за походженням?
4. Як називають рідкі колоїди?
5. У чому відмінність кристалічних речовин від аморфних?
6. Які матеріали застосовують для підготовки поверхонь під фарбування?
7. Які матеріали застосовують для підготовки поверхонь під штукатурення?
8. Які системи є проміжними між істинними розчинами і грубо дисперсними системами?
9. До якого виду порід відносяться вапняки?
10. Ґрунтовка глибоко проникна СТ17 належить до торгової марки:
11. Які породи є виверженими глибинними?