тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
2. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
3. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
4. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
5. Ґрунт виконують:
6. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
7. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
8. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
9. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
10. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
11. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають: