тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
2. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
3. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
4. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
5. Ґрунт виконують:
6. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
7. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
8. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
9. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
10. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
11. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?