тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
2. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
3. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
4. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
5. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
6. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
7. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
8. Ґрунт виконують:
9. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
10. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
11. Ґрунт виконують розчином рухомістю: