тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Які наповнювачі є волокнисті?
2. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
3. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
4. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
5. Які полімери є термореактивними?
6. Які заповнювачі є лугостійкими?
7. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
8. Які матеріали є опоряджувальними?
9. Які властивості мають пластмаси?
10. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
11. Які полімери є природними?