тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
2. Які наповнювачі є волокнисті?
3. Які полімери є термореактивними?
4. Які заповнювачі є лугостійкими?
5. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
6. Які матеріали є опоряджувальними?
7. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
8. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
9. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
10. Які властивості мають пластмаси?
11. Які полімери є природними?