тематична атестація тема №2 картка 2

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
2. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
3. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
4. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
5. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
6. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
7. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
8. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
9. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
10. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
11. Стелю і верхні площини стін штукатурять: