тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
2. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
3. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
4. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
5. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
6. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
7. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
8. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
9. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
10. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
11. Стелю і верхні площини стін штукатурять: