тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
2. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
3. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
4. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
5. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
6. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
7. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
8. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
9. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
10. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
11. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?