тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу комплексної бригади входять:
2. Рентабельність вимірюється:
3. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
4. Витрати на охорону праці це:
5. До складу спеціалізованої бригади входять:
6. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
7. До складу спеціалізованих бригад входять:
8. Які робочі місця штукатурів?
9. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
10. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
11. Бригадир: