тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Бригадир:
2. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
3. Рентабельність вимірюється:
4. До складу комплексної бригади входять:
5. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
6. До складу спеціалізованих бригад входять:
7. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
8. До складу спеціалізованої бригади входять:
9. Які робочі місця штукатурів?
10. Витрати на охорону праці це:
11. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?