тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу комплексної бригади входять:
2. До складу спеціалізованих бригад входять:
3. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
4. Які робочі місця штукатурів?
5. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
6. Витрати на охорону праці це:
7. До складу спеціалізованої бригади входять:
8. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
9. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
10. Рентабельність вимірюється:
11. Бригадир: