тематична атестація тема №1

Тема №1 Загальні положення про будівництво

Картка – завдання М 1 - 1 – 1

1. Водні фарбування застосовують:
2. До яких часів відноситься виникнення архітектури як мистецтва?
3. З якого матеріалу зводилися перші будівлі в степовій частині Давньої Русі
4. Маляр 2го розряду повинен знати:
5. Скільки відсотків від загального обсягу будівництва займають опоряджувальні роботи?
6. Скільки відсотків за трудовими витратами в опоряджувальних роботах займають малярні роботи?
7. Маляр 2го розряду повинен уміти?
8. Яка ступінь важкості праці маляра?
9. До яких робіт відносяться малярні роботи?
10. Перша кам’яна церква Давньої Русі в Києві це:
11. Фарбування поверхонь:

Залишити відповідь