тематична атестація тема №1

Тема №1 Загальні положення про будівництво

Картка – завдання М 1 - 1 – 1

1. Скільки відсотків від загального обсягу будівництва займають опоряджувальні роботи?
2. Перша кам’яна церква Давньої Русі в Києві це:
3. До яких робіт відносяться малярні роботи?
4. Скільки відсотків за трудовими витратами в опоряджувальних роботах займають малярні роботи?
5. З якого матеріалу зводилися перші будівлі в степовій частині Давньої Русі
6. Маляр 2го розряду повинен уміти?
7. Маляр 2го розряду повинен знати:
8. Фарбування поверхонь:
9. Водні фарбування застосовують:
10. Яка ступінь важкості праці маляра?
11. До яких часів відноситься виникнення архітектури як мистецтва?

Залишити відповідь