тематична атестація тема №1

Тема №1 Загальні положення про будівництво

Картка – завдання М 1 - 1 – 1

1. Маляр 2го розряду повинен знати:
2. Скільки відсотків від загального обсягу будівництва займають опоряджувальні роботи?
3. З якого матеріалу зводилися перші будівлі в степовій частині Давньої Русі
4. До яких часів відноситься виникнення архітектури як мистецтва?
5. Перша кам’яна церква Давньої Русі в Києві це:
6. До яких робіт відносяться малярні роботи?
7. Водні фарбування застосовують:
8. Фарбування поверхонь:
9. Скільки відсотків за трудовими витратами в опоряджувальних роботах займають малярні роботи?
10. Яка ступінь важкості праці маляра?
11. Маляр 2го розряду повинен уміти?

Залишити відповідь