Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
2. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
3. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
4. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
5. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
6. Які є способи виробництва портландцементу?
7. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
8. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
9. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
10. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
11. Активність і марка цементу характеризуються його механічною: