Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
2. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
3. Які є способи виробництва портландцементу?
4. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
5. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
6. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
7. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
8. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
9. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
10. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
11. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається: