Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. Як класифікують матеріали за походженням?
2. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
3. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
4. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
5. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
6. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
7. До яких властивостей відноситься колір?
8. Як класифікують матеріали за призначенням?
9. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
10. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
11. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають: