Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
2. Як класифікують матеріали за походженням?
3. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
4. Як класифікують матеріали за призначенням?
5. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
6. До яких властивостей відноситься колір?
7. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
8. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
9. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
10. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
11. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують: