Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
2. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
3. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
4. Як класифікують матеріали за походженням?
5. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
6. Як класифікують матеріали за призначенням?
7. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
8. До яких властивостей відноситься колір?
9. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
10. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
11. До якого виду властивостей відноситься опір удару?