Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
2. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
3. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
4. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
5. Як класифікують матеріали за походженням?
6. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
7. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
8. До яких властивостей відноситься колір?
9. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
10. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
11. Як класифікують матеріали за призначенням?