Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
2. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
3. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
4. Як класифікують матеріали за призначенням?
5. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
6. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
7. До яких властивостей відноситься колір?
8. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
9. Як класифікують матеріали за походженням?
10. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
11. До якого виду властивостей відноситься опір удару?