Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
2. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
3. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
4. Рентабельність вимірюється:
5. До складу комплексної бригади входять:
6. Які робочі місця штукатурів?
7. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
8. До складу спеціалізованих бригад входять:
9. До складу спеціалізованої бригади входять:
10. Бригадир:
11. Витрати на охорону праці це: