Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Рентабельність вимірюється:
2. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
3. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
4. До складу спеціалізованої бригади входять:
5. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
6. До складу комплексної бригади входять:
7. Які робочі місця штукатурів?
8. Бригадир:
9. Витрати на охорону праці це:
10. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
11. До складу спеціалізованих бригад входять: