Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Рентабельність вимірюється:
2. До складу спеціалізованої бригади входять:
3. Витрати на охорону праці це:
4. Які робочі місця штукатурів?
5. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
6. До складу комплексної бригади входять:
7. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
8. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
9. Бригадир:
10. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
11. До складу спеціалізованих бригад входять: