Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Бригадир:
2. Витрати на охорону праці це:
3. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
4. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
5. Які робочі місця штукатурів?
6. До складу спеціалізованої бригади входять:
7. До складу комплексної бригади входять:
8. Рентабельність вимірюється:
9. До складу спеціалізованих бригад входять:
10. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
11. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?