поурочно – тематичний план штукатур

«Погоджено»
Заст. директора з НВЧ
__________ Н.А. Бідна

«_29___» вересня 2014_ року

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
теоретичних і лабораторно-практичних занять
з предмету
«Технологія штукатурних робіт»
в групах підготовки інтегрованої професії
«Штукатур (2-3 розряд), маляр (2-3 розряд)»

(Термін навчання 1 рік)

тем

 

уроків

Назва професій та тем

Кількість годин

Дата занять,

№№ груп

 

 

 

 

           Штукатур, 2 розряд

 

 

 

1

 

Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку  народного  господарства в Україні

6

 

 

 

1

Історія розвитку будівництва

1

 

 

 

2

Класифікація будівель

1

 

 

 

3

Основні вимоги до будівель

1

 

 

 

4

Основні елементи будівель, їх призначення й улаштування

1

 

 

 

5

Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості

1

 

 

 

6

Загально будівельні та спеціальні роботи. Благоустрій території навколо спорудженої будівлі

1

 

 

2

 

Загальні положення про штукатурні роботи

7

 

 

 

7

Класифікація і призначення штукатурних робіт

1

 

 

 

8

Інструменти для штукатурних робіт

2

 

 

 

9

Пристрої для виконання штукатурних робіт на висоті

2

 

 

 

10

Вимоги до готовності будівель під штукатурення

1

 

 

 

11

Вимоги до поштукатурених поверхонь

1

 

 

3

 

Підготовка поверхонь під оштукатурювання

5

 

 

 

12

Підготовка цегляних і бетонних поверхонь до штукатурення

1

 

 

 

13

Затягування сіткою стиків різнорідних поверхонь

1

 

 

 

14

Влаштування сітчасто-армованих конструкцій під штукатурення

1

 

 

 

15

Підготовка дерев’яних поверхонь до штукатурення

1

 

 

 

16

Організація робочого місця при підготовці поверхонь під штукатурення

1

 

 

4

 

Накидання розчинових сумішей навкидь

4

 

 

 

17

Призначення простої штукатурки. Роль штукатурних шарів

1

 

 

 

18

Накидання штукатурного розчину кельмою

1

 

 

 

19

Накидання штукатурного розчину ковшем

1

 

 

 

20

Організація робочого місця при накиданні розчинової суміші.  Безпека праці при виконанні робіт

1

 

 

5

 

Намазування та розрівнювання розчинової суміші

4

 

 

 

21

Намазування розчину соколом

1

 

 

 

22

Намазування розчину півтерком

1

 

 

 

23

Намазування розчину кельмою

1

 

 

 

24

Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерками, соколом, правилом

1

 

 

6

 

Затирання та загладжування накривних шарів

4

 

 

 

25

Способи нанесення накривки

1

 

 

 

26

Затирання штукатурки терками

1

 

 

 

27

Загладжування штукатурки терками, гладилками

1

 

 

 

28

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

30

 

 

 

 

           Штукатур, 3 розряд

 

 

 

7

 

Організація виробництва й праці в будівництві

3

 

 

 

29

Поняття про форми організації праці у будівництві

1

 

 

 

30

Організація праці опоряджувальників. Технічне нормування

1

 

 

 

31

Нормативна і технологічна документація на опоряджувальні роботи

1

 

 

8

 

Технологічний процес нанесення, розрівнювання штукатурних розчинових сумішей при поліпшеному обштукатурюванні

10

 

 

 

32

Поняття про поліпшену штукатурку

1

 

 

 

33

Види шарів поліпшеної штукатурки

1

 

 

 

34

Технологія виконання поліпшеної штукатурки

1

 

 

 

35

Особливості обштукатурювання сітчастих поверхонь

2

 

 

 

36

Способи обштукатурювання різних поверхонь

2

 

 

 

37

Обштукатурення місць з’єднання коробів і плит до стін, перегородок, перекриттів

1

 

 

 

38

Зовнішні ознаки дефектів

1

 

 

 

39

Способи контролю якості виконаних робіт

1

 

 

9

 

Технологія опорядження прямих кутів

6

 

 

 

40

Види прямих кутів

1

 

 

 

41

Послідовність виконання лузгів, усьонок, прямих кутів

1

 

 

 

42

Штукатурення прямих стовпів і колон

1

 

 

 

43

Виконання галтелей вручну

1

 

 

 

44

Організація робочого місця

1

 

 

 

45

Вимоги до якості обробки прямих кутів і галтелей

1

 

 

10

 

Штукатурення елементів віконних і дверних прорізів

8

 

 

 

46

Види підготовчих робіт при опорядженні віконних і дверних прорізів

1

 

 

 

47

Способи заповнення проміжків між стіною і коробкою теплоізоляційними матеріалами

1

 

 

 

48

Визначення кута розсіювання укосів

1

 

 

 

49

Штукатурення внутрішніх укосів

1

 

 

 

50

Штукатурення заглушин

1

 

 

 

51

Штукатурення зовнішніх укосів і зливу

1

 

 

 

52

Опорядження укосів збірними елементами

1

 

 

 

53

Організація робочого місця при обштукатурюванні укосів

1

 

 

11

 

Ремонт штукатурки

4

 

 

 

54

Визначення дефектних місць і відбивання штукатурки

1

 

 

 

55

Штукатурення відбитих місць

1

 

 

 

56

Перетирання штукатурки і ремонт архітектурних деталей

1

 

 

 

57

Організація і контроль якості робіт

1

 

 

12

 

Механізоване приготування, нанесення, транспортування  розчинової суміші

10

 

 

 

58

Роль механізації в підвищенні ефективності штукатурних робіт

1

 

 

 

59

Види механізмів, що застосовують для виконання штукатурних робіт

1

 

 

 

60

Принципи механізованого розбризкування штукатурних розчинів

1

 

 

 

61

Штукатурні агрегати, будова і принцип роботи

1

 

 

 

62

Розчинонасоси, будова і принцип роботи

1

 

 

 

63

Види форсунок

2

 

 

 

64

Організація робіт при механізованому штукатуренні

1

 

 

 

65

Механізоване штукатурення поверхонь

2

 

 

13

 

Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

10

 

 

 

66

Область застосування гіпсокартонних листів

1

 

 

 

67

Види гіпсокартонних листів

1

 

 

 

68

Поняття про «комплексні системи» Кнауф

1

 

 

 

69

Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню

1

 

 

 

70

Матеріали для закріплення гіпсокартонних листів до поверхонь

1

 

 

 

71

Технологія опорядження поверхонь сухою штукатуркою

2

 

 

 

72

Технологія оброблення швів у гіпсокартонних обшивках

1

 

 

 

73

Організація робочого місця і безпека праці при облицюванні ГКЛ.

1

 

 

 

74

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

51

 

 

 

 

Всього годин на предмет:

81

 

 

ВИКЛАДАЧ                                АЛЄСЕНКО М.Є.

Залишити відповідь