ПТП Технологія лицювальних та плиткових робіт

 

«Погоджено»

Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

   « 01» вересня 2017року

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Технологія лицювальних та плиткових робіт»

в групах підготовки інтегрованої професії

              «Штукатур (2-4 розряд), маляр (2-3 розряд),

           лицювальник – плиточник (2 – 3 розряд»

(термін навчання 3 роки)

 

№ тем

уроків

Назва професій та тем
Кількість годин Дата занять,

№№ груп

 
Лицювальник – плиточник 2 розряд
1 Значення облицювальних робіт в будівництві 1
  1 Значення професії лицювальника-плиточника, перспективи її розвитку. Кваліфікаційна характеристика лицювальника-плиточника 2-го розряду. 1
2 Основні відомості про частини і конструкції будівель 4
  2 Загальні відомості про будівлі і споруди 1
  3 Вимоги до будівель і споруд 1
  4 Елементи будівель 1
  5 Типи підлог цивільних і промислових будівель. 1
3 Загальні відомості про лицювальні та плиткові  роботи 2
  6 Види плиткових робіт. 1
  7 Вимоги до поверхонь, що облицьовуються.

Інструмент для перевірки поверхні, що облицьовується.

1
4 Технологія сортування плиток 2
8 Сортування плиток за розміром, кольором та ґатунком. Прилади для сортування плиток. 1
9 Практична робота №1 Сортування плиток за розміром. 1
5 Технологія підготовки вертикальної поверхні під лицювання традиційними методами та з використанням сучасних технологій 6
10 Інструменти i пристосування для підготовки поверхонь. 1
11 Характеристика поверхонь, які підлягають облицюванню. 1
12 Види, зміст і послідовність виконання робіт по підготовці поверхонь під лицювання. 1
13 Оцінка якості поверхні основи: перевірка міцності, рівності, вертикальності, горизонтальності поверхні. 1
14 Способи підготовки бетонних, цегляних та оштукатурених поверхонь. 1
15 Організація робочого місця. Охорона праці при підготовчих роботах по облицюванню різних поверхонь плитками. 1
6 Технологія підготовки основи під настилання підлоги традиційними методами та з використанням сучасних технологій 5
16 Підготовка основи під настилання підлоги. 1
17 Усунення з пoвepxнi підлоги жирових плям розчином соляної кислоти. 1
18 Ґрунтування основи під настилання підлоги. 1
19 Контроль якості виконання підготовчих робіт. 1
20 Організація робочого місця і охорона праці при виконанні робіт. 1
7 Технологія приготування розчинів, сухих сумішей 5
21 Види розчинів, які використовують для лицювання поверхонь і настилання підлоги. 1
22 Склади розчинів. Інструменти та інвентар для приготування розчинів. 1
23 Правила приготування розчинів вручну. 1
24 Приготування клейових сумішей. 1
25 Організація робочого місця i вимоги охорони праці при приготування розчинів і клейових сумішей. 1
8 Способи і правила укладання рядових плиток 2
26 Види і послідовність виконання робіт при лицюванні вертикальних поверхонь та настиланні підлоги.
27 Контрольна робота
  Всього годин: 27
  Лицювальник – плиточник 3 розряд  
9 Відомості про професію. Вимоги будівельних норм і правил 2
  28 Вимоги будівельних норм і правил до поверхонь, які облицьовуються і основ під настилання підлоги та до плиткових облицювань. 1
  29 Вплив лицювання поверхонь на довговічність експлуатації і підвищення естетики опорядження будівель і споруд. 1
10 Будова і застосування висків, рівнів 4
  30 Призначення висків, рівнів у будівництві. 1
  31 Види рівнів. 1
  32 Влаштування і застосування в облицювальних роботах спиртових і водяних  рівнів. 1
  33 Лазерний рівень, його застосування і використання. 1
11 Технологія підготовки і обробки плиток 2
  34 Інструменти і пристосування, якi використовуються для різки, рубки, свердлення; їх будова, використання i догляд. 1
  35 Розмітка плиток. Свердління отворів, різка, перерубування плиток, підточування кромок. 1
12 Технологія механізованого приготування розчинів і клеючих сумішей 5
  36 Розчинозмішувачі, їх призначення, будова та принцип дії. 1
  37 Інструменти і пристосування. 1
  38 Дозування матеріалів, завантаження, перемішування і перевірка якості приготовлених розчинів. 1
  39 Організація робочого місця і вимоги охорони праці при приготуванні розчинів механізованим способом. 1
40 Практична робота: № 2 Розрахунок складових частин розчину 1
13 Технологія влаштування стяжок 7
  41 Влаштування основ по ґрунту 1
  42 Бетонна підготовка під підлоги. 1
  43 Укладання гiдроiзоляцiї по дерев’яній та бетонній основі. 1
  44 Влаштування цементно-піщаних стяжок пiд підлогу по маяках. 1
  45 Використання сучасних технологій і матеріалів при укладанні стяжки. 1
  46 Контроль якості виконання підготовчих робіт. 1
  47 Організація робочого місця і охорона праці при виконанні робіт. 1
14 Технологія лицювання вертикальних поверхонь  плитками 20
  48 Інструменти, пристосування та інвентар для вертикального лицювання поверхонь. 1
  49 Влаштування вирівнюючого шару під лицювання поверхонь плиткою на розчині. 1
  50 Елементи лицювання. 1
  51 Особливості виконання робіт при лицюванні поверхні стін до і після настилання підлоги. 1
  52 Загальні правила укладання плитки. 1
  53 Принципи укладання керамічної плитки. 1
  54 Методи облицювання стін керамічною плиткою. 1
  55 Методи укладання плиток на стіну. 1
  56 Укладання плитки на стіну на цементний розчин. 1
  57 Способи укладання плиток. 1
  58 Лицювання стін керамічними плитками на розчині способом «шов в шов», «врозбіг». 1
  59 Технологія лицювання стін скляними плитками на розчині. 2
  60 Прості методи лицювання вертикальних поверхонь з використанням клейових сумішей. 2
  61 Вимоги охорони праці при виконанні  вертикального лицювання. 1
  62 Оцінка якості лицювання. 1
  63 Практична робота: №3 Розрахунок необхідної кількості плиток для даної площі стін. 1
  64 Практична робота: №4 Розрахунок необхідної кількості розчину для даної площі стін.

 

 

1
  65 Контрольна робота 1
15 Технологія настилання плиткових підлог 15
  66 Види плиткових підлог та їх конструкція. 1
  67 Види робіт при настиланні підлоги та їx технологічна послідовність. 1
  68 Інструменти, пристосування та інвентар для настилання підлоги. 1
  69 Винесення відмітки рівня чистої підлоги. 1
  70 Встановлення закріплення маяків на підлозі. 1
  71 Вибір малюнка підлоги. 1
  72 Підготовка прошарку розчину для укладання плиток. 1
  73 Методи настилання підлоги керамічними плитками. 1
  74 Способи настилання плитки прямими рядами. 1
  75 Настилання підлоги прямими рядами на цементному розчині. 1
  76 Прості методи  настилання підлоги з використанням клейових сумішей. 1
  77 Оцінка якості настилання підлоги. 1
  78 Вимоги охорони праці при настиланні підлоги. 1
  79 Практична робота: №5 Розрахунок необхідної кількості плиток для даної площі приміщення. 1
  80 Практична робота: №6  Розрахунок необхідної кількості розчину  для даної площі приміщення. 1
16 Технологія ремонту облицьованих поверхонь 7
  81 Дефекти поверхонь, облицьованих керамічними, глазурованими та іншими плитками. 1
  82 Способи виявлення дефектів. 1
  83 Види i послідовність виконання робіт під час ремонту облицьованих поверхонь. 1
  84 Методи ремонту облицьованих стін. 1
  85 Методи ремонту плиткових покриттів підлоги. 1
  86 Організація робочого місця під час ремонту облицьованих поверхонь. 1
  87 Контрольна робота 1
Всього годин: 62
Всього годин на предмет: 89

 

 

 

 

Викладач                                         Алєсенко М.Є.