ПТП Технологія кам’яних робіт

Погоджено            

                                                                            Заст. директора з НВиР

                                                                                   __________Мироненко М.Б. 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмета

 «Технологія кам’яних робіт»

в групах підготовки інтегрованої  професії

«Муляр (2-3 розряд), штукатур (2-3 розряд)»

(Термін навчання 2 роки)

№ тем   № уроків Назва професій та тем Кількість годин Дата занять, №№ груп
   
    Муляр 2, 3 розряд      
    1-й курс      
1   Відомості про будівлі та споруди 5    
  1 Короткі відомості з історії будівництва 1    
  2 Класифікація будівель за призначенням і класами 1    
  3 Типи й конструкційні схеми житлових будівель 1    
  4 Основні елементи будівель, їх призначення 1    
  5 Вимоги до будівель 1    
2   Загальні відомості про кам’яну кладку та виконання будівельних робіт 27    
  6 Відомості про системи кам’яної кладка. 1    
  7 Елементи кам’яної кладки 1    
  8 Правила розрізки кам’яної кладки 1    
  9 Основні види будівельних робіт 1    
  10 Види й експлуатація інструментів та інвентарю 1    
  11 Підготовка неповномірної цегли. 1    
  12 Способи приготування розчинів 1    
  13 Кладка внутрішньої версти, забутки, цегляних стовпчиків під лаги підлог 2    
  14 Засипання каналів, коробів порошкоподібними матеріалами або мінеральною ватою 2    
  15 Застосування порядівок, шнура-причалки, способи їх кріплення 1    
  16 Транспортування, подача та наверствування цегли 2    
  17 Розстилання розчинової грядки під зовнішню, внутрішню версту, забутку 2    
  18 Форми розшивання швів 1    
  19 Склад ланки мулярів у залежності від характеру роботи 1    
  20 Вимоги до якості кладки. Контроль якості кладки 1    
  21 Ознайомлення зі змістом будівельних норм і правил на виконання кам’яних робіт 2    
  22 Ознайомлення з інструкційно-технологічними картами виробничих процесів 2    
  23 Помости, риштування та їх конструкція 2    
  24 Вимоги безпеки праці до влаштування помостів і риштувань 1    
  25 Узагальнюючий урок 1    
3   Прості системи кладки й перев’язування швів 36    
  26 Технологічний процес виробництва сучасної керамічної цегли, основні переваги керамічної цегли 2    
  27 Прості системи кладки й перев’язування швів, прийоми кладки 2    
  28 Визначення ділянок і захваток при цегляній кладці 2    
  29 Контрольна робота 1    
    Всього годин за перший семестр: 39    
  30 Послідовність кладки порядним, східчастим і змішаним способом 2    
  31 Технологія кладки простих стін за однорядною (ланцюговою) системою перев’язування швів 2    
  32 Технологія кладки прямих кутів  за багаторядною системою перев’язування швів 2    
  33 Технологія кладки вертикальних обмежень стін за багаторядною системою перев’язування швів 2    
  34 Технологія кладки перетину стін за багаторядною системою перев’язування швів 2    
  35 Технологія кладки прилягань стін за багаторядною системою перев’язування швів 2    
  36 Послідовність виконання цегляної кладки за трирядною системою перев’язування швів 2    
  37 Улаштування осадових і температурних швів 2    
  38 Розподіл обов’язків і порядок організації робіт у ланках 2    
  39 Способи розстилання розчину на стіні, розкладання цегли та забутовки 1    
  40 Поняття про нормокомплект для бригади мулярів 1    
  41 Правила роботи пневматичним й електричним інструментом 1    
  42 Раціональність використання різних способів укладання цегли, їх переваги й недоліки 1    
  43 Розміри вертикальних і горизонтальних швів 1    
  44 Особливості проведення кам’яних робіт у зимових умовах 1    
  45 Вибір марки й температури розчинової суміші 1    
  46 Підрахунок обсягу виконання робіт 1    
  47 Розробка інструкційно-технологічних карт виробничих процесів 1    
  48 Вимоги до якості цегляної кладки. 1    
  49 Організація робочого місця, визначення небезпечних зон 1    
4   Технологія кладки конструкцій із цегли, дрібних каменів і блоків 30    
  50 Види і способи кладки конструкцій із керамічних порожнистих каменів 2    
  51 Види і способи кладки конструкцій із бетонних  каменів 2    
  52 Види і способи кладки конструкцій із природних каменів 2    
  53 Особливості кладки конструкцій із дрібних блоків 2    
  54 Поняття про змішану кладку 2    
  55 Інструменти , пристрої, що використовуються при кладці конструкцій із штучних та природних каменів 2    
  56 Основні види кам’яних стін полегшених конструкцій 1    
  57 Кладка стін полегшених конструкцій 1    
  58 Кладка кутів полегшених конструкцій 1    
  59 Кладка прилягань полегшених конструкцій 1    
  60 Армована цегляна кладка 1    
  61 Поняття про кладку димохідних і вентиляційних каналів 1    
  62 Поняття про кладку перемичок, арок, склепінь, цегляних колодязів  1    
  63 Заповнення каркасів стін 1    
  64 Технологія кладки стін та їх елементів із керамічних порожнистих каменів з розшиванням швів, під штукатурку або облицювання 1    
  65 Технологія кладки стін та їх елементів із бетонних каменів з розшиванням швів, під штукатурку або облицювання 1    
  66 Технологія кладки стін та їх елементів із природних каменів правильної форми з розшиванням швів, під штукатурку або облицювання 1    
  67 Виконання змішаної кладки 1    
  68 Кладка перегородок 1    
  69 Використання традиційних і сучасних інструментів, пристроїв, обладнання для зведення конструкцій 1    
  70 Застосування сухих розчинових сумішей 1    
  71 Реалізація сучасних теплоізоляційних матеріалів 1    
  72 Вимоги до якості кладки конструкцій 1    
  73 Організація робочого місця 1    
5   Ремонт цегляної кладки 12    
  74 Загальні відомості про способи розбирання кам’яних конструкцій 1    
  75 Інструменти для розбирання кам’яних конструкцій 1    
  76 Правила розбирання кладки 1    
  77 Способи і правила ремонту фундаментів і наземних конструкцій 1    
  78 Способи пробивання гнізд, борозен та отворів у кладці 1    
  79 Закладання цеглою та бетоном гнізд, борозен й отворів 1    
  80  Пробивання прорізів у цегляних та бутових стінах за допомогою механізованого інструменту 1    
  81 Ремонт старих конструкцій стін та облицювання 1    
  82 Ремонт кам’яних конструкцій сучасними ремонтно-відновлювальними сумішами 1    
  83 Організація робочого місця при ремонтних роботах 1    
  84 Вимоги до якості ремонтних робіт 1    
  85 Безпечні прийоми виконання робіт 1    
6   Технологія виконання простих теплоізоляційних і гідроізоляційних робіт 12    
  86 Гідроізоляційні матеріали для ізолювання фундаментів і стін 1    
  87 Підготовка гідроізоляційних матеріалів 1    
  88 Технологія захисту конструкцій від ґрунтової вологи 1    
  89 Улаштування горизонтальної гідроізоляції 1    
  90 Улаштування вертикальної гідроізоляції 1    
  91 Область застосування теплоізоляційних матеріалів у будівництві 1    
  92 Технологія укладання спеціальних теплоізоляційних матеріалів 2    
  93 Інструменти і пристрої для улаштування тепло- і гідроізоляції 1    
  94 Організація робочого місця при улаштуванні теплоізоляційних і гідроізоляційних робіт 1    
  95 Безпечні умови праці при виконанні теплоізоляційних і гідроізоляційних робіт 1    
  96 Контрольна робота 1    
    Всього годин за другий семестр: 83    
    Всього годин за перший курс: 122    
    2-й курс      
7   Прості бетонні роботи 21    
  97 Поняття про бетонні роботи 1    
  98 Основні операції при бетонуванні простих за складністю конструкцій 1    
  99 Приготування бетонної суміші 1    
  100 Бетонування основ підлог 2    
  101 Підготовка ґрунтових основ 2    
  102 Улаштування маяків 2    
  103 Укладання бетонної суміші, її ущільнення 2    
  104 Улаштування цементної стяжки та залізнення поверхні підлоги 2    
  105 Улаштування простих бетонних фундаментів 2    
  106 Види й улаштування опалубки 1    
  107 Укладання арматури 1    
  108 Укладання бетонної суміші, її ущільнення 1    
  109 Догляд за бетоном 1    
  110 Безпечні прийоми виконання бетонних робіт 1    
  111 Узагальнюючий урок 1    
8   Технологія бутової й бутобетонної кладки з улаштуванням гідроізоляції 31    
  112 Загальні відомості про бутову кладку 2    
  113 Загальні відомості про бутобетонну кладку 2    
  114 Короткі відомості про способи кладки 2    
  115 Вибір інструменту, пристроїв для бутової й бутобетонної кладки 2    
  116 Правила розміщення та подачі матеріалів при кладці бутових фундаментів у траншеях з укосами 2    
  117 Правила розміщення та подачі матеріалів при кладці бутових фундаментів у траншеях без укосів 2    
  118 Правила розміщення та подачі матеріалів при кладці бутових фундаментів в котлованах 2    
  119 Організація робочого місця при бутовій і бутобетонній кладці 2    
  120 Безпека праці при виконанні бутових і бутобетонних робіт 2    
  121 Вимоги до якості бутової й бутобетонної кладки 2    
  122 Улаштування цементної стяжки 2    
  123 Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами 2    
  124 Безпека праці під час приготування сумішей 2    
  125 Безпека праці при улаштуванні гідроізоляційних шарів 2    
  126 Організація робочого місця 2    
  127 Узагальнюючий урок 1    
9   Лицьова кладка 19    
  128 Способи, варіанти лицьової кладки стін 2    
  129 Профілі для оброблення швів 2    
  130 Кладка стін із лицьової цегли 2    
  131 Кладка кутів із лицьової цегли 2    
  132 Кладка простінків із лицьової цегли 2    
  133 Організація робочого місця 2    
  134 Допустимі відхилення при лицьовій кладці 2    
  135 Контроль якості кладки 2    
  136 Вимоги безпеки праці при лицювальних роботах 2    
  137 Узагальнюючий урок 1    
10   Стропальні та монтажні роботи у будівництві 33    
  138 Види стропів і захватних пристроїв 2    
  139 Основні види такелажної оснастки, випробовування, періодична їх перевірка 2    
  140 Характеристика пенькових канатів, правила їх експлуатації 2    
  141 Характеристика стальних канатів, правила їх експлуатації 2    
  142 Вибір стального каната 2    
  143 Періодичний огляд і змазування канатів 2    
  144 Монтажні й вимірювальні інструменти 2    
  145 Правила переміщення та складання вантажів малої маси 2    
  146 Правила сигналізації під час під час монтажу залізобетонних конструкцій 2    
  147 Небезпечна зона 2    
  148 Види монтажних кранів 2    
  149 Види вантажопідйомного устаткування, їх застосування 2    
  150 Типова схема стропування конструкцій 2    
  151 Підготовка робочої зони для складування конструкцій і матеріалів 2    
  152 Монтаж у кам’яних будинках залізобетонних перемичок над вікнами та дверними прорізами й нішами 2    
  153 Вимоги безпеки праці при виконанні стропальних робіт 2    
  154 Контрольна робота 1    
    Всього годин за другий курс: 104    
    Всього годин на предмет: 226    

  Викладач                                          Алєсенко М.Є.