ПТП Технологія штукатурних робіт Група №7А

«Погоджено»

Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

 

«__31__» вересня 2017_ року

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Технологія штукатурних робіт»

в групах підготовки інтегрованої  професії

                      «Штукатур (2-4 розряд), маляр (2-3 розряд),

                   лицювальник – плиточник (2 – 3 розряд»

(термін навчання 3 роки)

 

тем

 

уроків

Назва професій та тем

Кількість годин

Дата занять,

№№ груп

 

 

 

 

           Штукатур 2, 3 розряд

 

 

 

1

 

Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку  народного  господарства в Україні

9

 

 

 

1

Історія розвитку будівництва

1

 

 

 

2

Класифікація будівель

1

 

 

 

3

Основні вимоги до будівель

1

 

 

 

4

Основні елементи будівель, їх призначення й улаштування

1

 

 

 

5

Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості

1

 

 

 

6

Загально будівельні та спеціальні роботи. Благоустрій території навколо спорудженої будівлі

1

 

 

 

7

Поняття про форми організації праці у будівництві

1

 

 

 

8

Організація праці опоряджувальників. Технічне нормування

1

 

 

 

9

Нормативна і технологічна документація на опоряджувальні роботи

1

 

 

2

 

Загальні положення про штукатурні роботи

10

 

 

 

10

Класифікація і призначення штукатурних робіт

1

 

 

 

11

Інструменти для штукатурних робіт

2

 

 

 

12

Пристрої для виконання штукатурних робіт на висоті

2

 

 

 

13

Призначення та види штукатурок за категоріями приміщень. Роль штукатурних шарів: оббризку, ґрунту, накривки

1

 

 

 

14

Організація робочого місця штукатура

1

 

 

 

15

Вимоги до готовності будівель під штукатурення

1

 

 

 

16

Вимоги до поверхонь, що підлягають штукатуренню

1

 

 

 

17

Вимоги до поштукатурених поверхонь

1

 

 

3

 

Підготовка поверхонь під обштукатурювання

12

 

 

 

18

Значення підготовки поверхонь під обштукатурювання

1

 

 

 

19

Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і спеціальних сумішей

1

 

 

 

20

Підготовка цегляних і бетонних поверхонь до штукатурення

1

 

 

 

21

Затягування сіткою стиків різнорідних поверхонь

1

 

 

 

22

Підготовка металевих балок під обштукатурювання

1

 

 

 

23

Заповнення зазорів між стіною, віконними і дверними коробками, місць з’єднання крупнопанельних перегородок

1

 

 

 

24

Підготовка дерев’яних поверхонь до штукатурення

1

 

 

 

25

Застосування й способи кріплення гідроізоляційних матеріалів до поверхонь, що підлягають штукатуренню

1

 

 

 

26

Пробивання отворів уручну і з застосуванням механізованих інструментів, способи улаштування вентиляційних коробів

1

 

 

 

27

Обштукатурювання місць з’єднання коробів і плит до стін, перегородок, перекриттів

1

 

 

 

28

Організація робочого місця при підготовці поверхонь під штукатурення

1

 

 

 

29

Безпека праці при виконанні підготовчих робіт

1

 

 

4

 

Приготування розчинових сумішей

2

 

 

 

30

Приготування розчинових сумішей за заданим складом

1

 

 

 

31

Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки та розчинів для безпіскової накривки поверхонь

1

 

 

5

 

Накидання розчинових сумішей навкидь

2

 

 

 

32

Накидання штукатурного розчину кельмою

1

 

 

 

33

Накидання штукатурного розчину ковшем

1

 

 

6

 

Намазування та розрівнювання розчинової суміші

2

 

 

 

34

Намазування розчину соколом, півтерком, кельмою

1

 

 

 

35

Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерками, соколом, правилом

1

 

 

7

 

Затирання та загладжування накривних шарів

2

 

 

 

36

Способи нанесення накривки, затирання штукатурки терками

1

 

 

 

37

Загладжування штукатурки гладилками

1

 

 

8

 

Технологічний процес виконання простої штукатурки

6

 

 

 

38

Поняття про просту штукатурку, її призначення в залежності від категорії приміщення.

1

 

 

 

39

. Види шарів простої штукатурки

1

 

 

 

40

Технологічний процес обштукатурювання поверхонь простою штукатуркою

1

 

 

 

41

Перетирання штукатурки

1

 

 

 

42

Вимоги СНиП до якості простої штукатурки

1

 

 

 

43

Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів обштукатуренних поверхонь та їх усунення

1

 

 

9

 

Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

5

 

 

 

44

Область застосування гіпсокартонних листів. Види гіпсокартонних листів.

1

 

 

 

45

Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню

1

 

 

 

46

Способи розкрою і кріплення гіпсокартонних листів до поверхонь

1

 

 

 

47

Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше встановленими маяками

1

 

 

 

48

Прибивання листів сухої штукатурки до дерев’яних поверхонь

1

 

 

 

 

Всього годин:

50

 

 

 

 

Штукатур 4 розряд

 

 

 

10

 

Організація виробництва й праці в будівництві

2

 

 

 

49

Основні принципи керування будівництвом

1

 

 

 

50

Механізація і комплексна механізація будівельних робіт

1

 

 

11

 

Механізація штукатурних робіт

14

 

 

 

51

Роль механізації в підвищені ефективності штукатурних робіт

1

 

 

 

52

Будова, принцип дії й технічні характеристики розчинозмішувачів

1

 

 

 

53

Будова, принцип дії й технічні характеристики діафрагмових розчинонасосів

1

 

 

 

54

Принципи механізованого розбризкування штукатурних розчинів

1

 

 

 

55

Види форсунок

1

 

 

 

56

Будова, принцип дії й технічні характеристики повітряних компресорів

1

 

 

 

57

Будова, принцип дії й технічні характеристики штукатурних агрегатів

1

 

 

 

58

Пересувні штукатурні станції

1

 

 

 

59

Організація робіт при механізованому штукатурені

1

 

 

 

60

Приготування розчинових сумішей за заданим складом для спеціальних штукатурок

1

 

 

 

61

Приготування розчинових сумішей за заданим складом для декоративних штукатурок

1

 

 

 

62

Способи механізованого нанесення розчинів на поверхні і торкретування поверхні

1

 

 

 

63

Організація робочого місця при механізованому приготуванні і нанесенні розчинової суміші

1

 

 

 

64

Види ручних машин, які застосовуються при виконанні штукатурних робіт

1

 

 

12

 

Технологія виконання поліпшеного штукатурення поверхонь

9

 

 

 

65

Поняття про поліпшену штукатурку. Види шарів поліпшеної штукатурки

1

 

 

 

66

Технологічний процес обштукатурювання поверхонь поліпшеною штукатуркою

1

 

 

 

67

Особливості обштукатурювання сітчастих поверхонь

1

 

 

 

68

Способи перевірки якості виконаної роботи

1

 

 

 

69

Способи виявлення дефектів обштукатурених поверхонь та їх усунення

1

 

 

 

70

Організація робочого місця під час виконання поліпшеної штукатурки

1

 

 

 

71

Види, призначення вентиляційних каналів у будівлях

1

 

 

 

72

Заповнення зазорів між стінами і вентиляційними коробами

1

 

 

 

73

Контрольна робота

1

 

 

13

 

Технологія опорядження прямих кутів

2

 

 

 

74

Види прямих кутів. Способи їх опорядження уручну

1

 

 

 

75

Витягування галтелей уручну

1

 

 

14

 

Штукатурення елементів віконних і дверних прорізів

4

 

 

 

76

Види підготовчих робіт при опоряджені віконних і дверних прорізів

1

 

 

 

77

Визначення кута розсіювання укосів і провішування правил

1

 

 

 

78

Штукатурення внутрішніх укосів, заглушин, зовнішніх укосів та зливу

1

 

 

 

79

Опорядження укосів збірними елементами

1

 

 

15

 

Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

5

 

 

 

80

Пакування, транспортування, зберігання й складування гіпсокартонних листів

1

 

 

 

81

Види і послідовність операцій при облицюванні поверхонь листами сухої штукатурки

1

 

 

 

82

Улаштування марок і маяків

1

 

 

 

83

Способи обробки краю листів сухої штукатурки в місцях спряження з дверними коробками, один з одним, прилягання до підлоги

1

 

 

 

84

Організація робочого місця й безпека праці при облицюванні поверхонь гіпсокартонними листами. Контроль якості робіт

1

 

 

16

 

Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків

4

 

 

 

85

Призначення провішування поверхонь. Види й призначення маяків і марок

1

 

 

 

86

Правила й способи провішування стін і стелі

1

 

 

 

87

Влаштування маяків та способи розрівнювання ґрунту правилом по маяках

1

 

 

 

88

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

40

 

 

 

 

Всього годин на предмет:

90

 

 

 

 

 

Викладач                                                Алєсенко М.Є.