ПТП Технологія штукатурних робіт групи №1-4а, 1-4б

       

                                                                                             Погоджено

                                                                            Заст. директора з НВиР

                                                                                   __________Мироненко М.Б.

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Технологія штукатурних робіт»

в групах підготовки інтегрованої  професії

«Муляр (2-3 розряд), штукатур (2-3 розряд)»

(Термін навчання 2 роки)

тем

уроків

Назва професій та тем
Кількість годин Дата занять,

№№ груп

 
           Штукатур 2, 3 розряд
1   Оволодіння основними відомостями про будівництво 17
1 Історія розвитку будівництва 1  
2 Класифікація будівель 1  
3 Основні вимоги до будівель 1  
4 Основні елементи будівель, їх призначення й улаштування 2  
5 Конструктивні типи цивільних будівель 1  
6 Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості 1  
7 Загально будівельні та спеціальні роботи. 1  
8 Технологія спорудження будівель 1  
9 Благоустрій території навколо спорудженої будівлі 1  
10 Державні будівельні норми 1  
11 Технічна документація в будівництві 1  
12 Організація будівельного майданчика 1  
13 Поняття про форми організації праці у будівництві 1  
14 Організація праці опоряджувальників. Технічне нормування 1  
15 Нормативна і технологічна документація на опоряджувальні роботи 1  
16 Узагальнюючий урок 1  
Модуль ШТ-3(2-3).1 Виконання робіт перед штукатуренням поверхонь  
2   ШТ-3(2-3).1.1Підготовка поверхонь під оштукатурювання 24  
17 Класифікація і призначення штукатурних робіт 1
18 Інструменти для штукатурних робіт 2
19 Пристрої для виконання штукатурних робіт на висоті 2
20 Призначення та види штукатурок за категоріями приміщень. 1
21  Роль штукатурних шарів: оббризку, ґрунту, накривки 1
22 Вимоги до готовності будівель під штукатурення 1
23 Вимоги до поверхонь, що підлягають штукатуренню 1
24 Вимоги до поштукатурених поверхонь 1
25 Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і спеціальних сумішей 1
26  Способи підготовки камнеподібних поверхонь під оштукатурювання вручну 2
27 Способи підготовки камнеподібних поверхонь під оштукатурювання із застосуванням механізованих інструментів 2
28 Підготовка стиків і каналів під оштукатурювання 2
29 Провішування поверхонь 1
30 Провішування стелі за допомогою ватерпаса 2
31 Провішування стелі за допомогою водяного рівня 1
32 Провішування стіни за допомогою виска 2
33 Узагальнюючий урок 1
3   ШТ-3(2-3).1.2 Підготовка розчинових сумішей 13
  34 Види розчинових сумішей і їх класифікація 1
35 Приготування розчинових сумішей для набризку 1  
36 Приготування розчинових сумішей для ґрунту 1  
37 Приготування розчинових сумішей для накривки 1  
38 Лабораторно-практична робота №1: Визначення виду в’яжучої речовини за зовнішніми ознаками 1  
39 Транспортування сухих розчинових сумішей у межах робочої зони 1  
40 Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки 2  
41 Приготування розчинів для безпіскової накривки поверхонь 2  
42 Організацію робочого місця при приготуванні розчинової суміші 1  
43 Правила безпеки праці при приготуванні розчинової суміші 1  
44 Узагальнюючий урок 1  
4 ШТ-3(2-3).1.3 Опорядження поверхонь простою штукатуркою (нанесення простої штукатурки) 7  
  45 Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою з сокола 1  
  46 Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою з ящика на стіни на різних рівнях 1  
47 Накидання розчинової суміші навкидь кельмою на стелю 1  
48 Прийоми накидання розчинової суміші навкидь ковшем на стіни 1  
49 Прийоми накидання розчинової суміші навкидь ковшем на стелю 1  
50 Організацію робочого місця при накиданні розчинової суміші 1  
51 Узагальнюючий урок 1  
Модуль ШТ-3(2-3).2 Виконання простого штукатурення  
5   ШТ-3(2-3).2.1 Виконання простого оштукатурювання 15  
52 Способи намазування розчинової суміші на стіни 1  
53 Способи намазування розчинової суміші на стелю 1  
54 Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерками 1  
55 Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі соколом 1  
56 Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі правилом 1  
57 Організація робочого місця при намазуванні та розрівнюванні розчинової суміші 1  
58 Вимоги до намазування та розрівнюванні розчинової суміші на різні види поверхонь 1  
59 Безпека праці при намазуванні та розрівнюванні розчинової суміші. 1  
60 Види та способи нанесення накривки 1  
61 Призначення, види затирання штукатурки 1  
62 Загладжування штукатурки гладилками 1  
63 Вимоги ДБН на затирання та загладжування накривних шарів 1  
64 Безпека праці при затиранні та загладжуванні штукатурки 1  
65 Лабораторно-практична робота №2: Визначення марки будівельних розчинів 1  
66 Контрольна робота 1  
Всього годин за перший семестр: 76  
6   ШТ(2-3).2.2 Оштукатурювання віконних та дверних прорізів 33  
  67 Технологічний процес оштукатурювання поверхонь простою штукатуркою 2  
  68 Послідовність виконання простої штукатурки 2  
  69 Вимоги до якості виконання простої штукатурки 2  
  70 Опорядження прямих кутів 2  
  71 Штукатурення прямокутних колон 2  
  72 Витягування галтелей уручну 2  
  73 Види підготовчих робіт при опоряджені віконних і дверних прорізів 2  
  74 Заповнення щілин між віконними (дверними) прорізами та коробками 2  
  75 Визначення кута розсіювання укосів і провішування правил 2  
  76 Штукатурення внутрішніх укосів 2  
  77 Штукатурення заглушин 2  
  78 Штукатурення зовнішніх укосів 2  
  79 Штукатурення зливу 2  
  80 Дефекти штукатурки 2  
  81 Вимоги до якості штукатурення укосів 2  
  82 Безпека праці при виконанні штукатурних робіт 2  
  83 Узагальнюючий урок 1  
Модуль ШТ-3(2-3).3 Виконання опорядження стін сухою штукатуркою
7 ШТ-3(2-3).3.1 Підготовка листів сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження 29
84 Сфера застосування гіпсокартонних листів 2
85 Переваги облицювання поверхонь ГКЛ перед штукатуренням мокрим способом 2
86 Поняття про „комплексні системи”. 2
87 Розрізняльні ознаки різних типів гіпсокартонних листів 2
88 Розміри і допуски гіпсокартонних листів 1
89 Лабораторно-практична робота №3: Визначення якості гіпсокартонних листів 1
90 Пакування, транспортування, зберігання і складування ГКЛ 2
91 Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню 2
92 Розмітка поверхоннь 2
93 Технологія провішування поверхонь 2
94 Види марок і маяків 2
95 Технологія встановлення марок і маяків 2
96 Інструменти для оброблення гіпсокартонних листів 2
97 Способи розкрою гіпсокартонних листів 2
98 Безпека праці при виконанні підготовчих робіт 2
99 Контрольна робота 1
Всього годин за другий семестр: 62
Всього годин за перший курс: 138
2-й курс
8 ШТ-3(2-3).3.2 Кріплення листів сухої штукатурки (ГКЛ) 9
100 Розбирання та розміщення листів сухої штукатурки 1
101 Підготовка поверхонь для кріплення листів сухої штукатурки 1
102 Способи кріплення гіпсокартонних листів до поверхонь 1
103 Приготування розчинових сумішей з готових сухих сумішей 1
104 Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше установленими маякам 1
105 Прибивання листів сухої штукатурки до дерев’яних поверхонь 1
106 Організація робочого місця. Безпека праці при виконанні кріплення сухої штукатурки 1
107 Вимоги ДБН до поверхонь, оздоблених листами сухої штукатурки 1
108 Узагальнюючий урок 1
9   ШТ-3(2-3).3.2 Обробка швів між обшивальними листами 4
109 Матеріали для обробки швів у гіпсокартонних обшивках 1
110 Обробка швів між гіпсокартонними листами 2
111 Вимоги ДБН до якості приготування розчинових сумішей, клейових сумішей. 1
Модуль ШТ-3(2-3).4 Усунення (виправлення)дефектів штукатурки
10   ШТ-3(2-3).4.1 Виконання ремонтних робіт штукатурки та ремонт поверхні обшивальних листів 4    
112 Способи виявлення дефектів оштукатурених поверхонь та їх усунення 1
113 Способи перетирання штукатурки 1
114 Способи ремонту пошкоджених ГКЛ 2
11   ШТ-3(2-3).4.2 Збирання та відливання плит блоків вентиляційних коробів 5    
115 Види вентиляційних шахт, способи їх опорядження 1
116 Виготовлення вентиляційних коробів 1
117 Кріплення вентиляційних коробів 1
118 Підйомно-транспортні механізми, якими користуються при кріплення вентиляційних коробів 1
119 Контрольна робота 1
Всього годин за другий курс: 22    
Всього годин на предмет: 160    

Викладач                                                Алєсенко М.Є.