ПТП Матеріалознавство Групи №1-4а, 1-4б

                                                                                             Погоджено

                                                                            Заст. директора з НВирЧ

                                                                                   __________Мироненко М.Б.

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмета

 «Матеріалознавство»

в групах підготовки інтегрованої  професії

«Муляр (2-3 розряд), штукатур (2-3 розряд)»

(Термін навчання 2 роки)

тем

уроків

Назва професій та тем
Кількість годин Дата занять,

№№ груп

 
Муляр 2, 3 розряд
1-й курс
1   Класифікація будівельних матеріалів 5
1 Види будівельних матеріалів 1  
2 Фізичні властивості будівельних матеріалів 1  
3 Механічні властивості будівельних матеріалів 1  
4 Хімічні властивості будівельних матеріалів 1  
5 Основні вимоги до матеріалів, експлуатаційні чинники 1  
2 Природні і штучні матеріали 12  
6 Види і класифікація природних каменів 1  
7 Основні види стінових матеріалів. 1  
8 Класифікація стінових бетонних порожнистих і суцільних каменів. 1  
9 Поняття про виготовлення бетонних каменів 1  
10 Емульсії, мастики, пропитки для чищення, захисту виробів із натурального каменю 2  
11 Цегла силікатна звичайна та порожниста 1  
12 Виготовлення силікатної цегли 1
13 Основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються під час роботи 1
14 Використання відходів каменеобробки 1
15 Вимоги БНіП (будівельних норм і правил) до природних та штучних матеріалів. 1
16 Узагальнюючий урок 1
3   Класифікація керамічних матеріалів 7    
17 Загальні відомості про керамічні матеріали. 1
18 Цегла глиняна порожниста напівсухого пресування, цегла полегшена 1
19 Камені керамічні, порожнисті пластичного пресування 1
20 Вимоги до якості керамічних матеріалів. 1
21 Лабораторно-практична робота №1. Визначення за зразками цегли, керамічних каменів і облицювальних виробів, правильності їх форми, розмірів. Виявлення дефектів виробів. 2
22 Контрольна робота 1
Всього годин за перший семестр: 24
4   В’яжучі та заповнювачі 10    
  23 Загальні відомості про неорганічні в’яжучі речовини 1    
  24 Портландцемент 1    
  25 Види портландцементу, його використання, зберігання. 1    
  26 Види будівельного вапна 1    
  27 Глина, її різновиди 1    
  28 Гіпс, сировина для його виробництва 1    
  29 Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів 1    
  30 Піски, їх види, зберігання 1    
  31 Гравій. Види гравію 1    
  32 Щебінь. . Область застосування 1    
5 Будівельні розчини 6
33 Загальні поняття про розчини. Види розчинів 1
34 Вимоги до води для приготування розчинів 1
35 Сухі розчинові суміші для кладки, їх переваги. 1
36 Лабораторно-практична робота №2Визначення нормальної густоти, терміну тужавіння цементного тіста. 2
37 Контрольна робота 1
Всього годин за другий семестр: 16
Всього годин за перший курс: 40
2-й курс
6 Класифікація бетонів, розчинових сумішей 11
38 Призначення і класифікація бетонів 1
39 Основні властивості бетону й бетонної суміші 1
40 Поняття про склад та способи приготування бетонної суміші 1
41 Безгіпсові портландцементи в сухих будівельних сумішах. 1
42 Склади сучасних комплексних хімічних добавок 1
43 Сучасні бактерицидні домішки до бетонів і розчинових сумішей, їх види, властивості. 1
44 Бетони спеціального призначення 1
45 Механізоване приготування розчинових сумішей 1
46 Вимоги до бетонної, розчинової сумішей та бетонів. 1
47 Лабораторно-практична робота №3 Визначення витрат цементу в розчинових сумішах 2
7 Гідроізоляційні, теплоізоляційні матеріали 5
48 Бітум як гідроізоляційний матеріал 1
49 Роль фізико-хімічних властивостей при виборі сучасних теплоізоляційних матеріалів 1
50 Загальні відомості про гідроізоляційні, теплоізоляційні матеріали 1
51 Основні властивості гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін 1
52 Вимоги до якості гідроізоляційних матеріалів. 1
8 Метали й металеві вироби 11
53 Основні відомості про метали і сплави 1
54 Класифікація металів і сплавів 1
55 Види й марки сталей, що застосовуються в залізобетонних конструкціях 2
56 Асортимент сталевих профілей 2
57 Загальні відомості про виробництво сталі 1
58 Класифікація арматурної сталі за способом виробництва і профілем стержнів 2
59 Механічні властивості арматурної сталі 1
60 Узагальнюючий урок 1
9 Корозія металів та засоби захисту від неї 6
61 Умови довгострокової служби кам’яних та металевих матеріалів 1
62 Процес руйнування природного каменю 1
63 Конструктивний і фізико-хімічний захист кам’яних матеріалів від корозії 1
64 Електротехнічне руйнування металів 1
65 Методи захисту металу від корозії. 1
66 Контрольна робота 1
Всього годин за другий курс: 33
Всього годин на предмет: 73

 

 

 

Викладач                                    Алєсенко М.Є.