ПТП Будівельне креслення група №1-4а, 1-4б

«Погоджено»

                                                                                         Заст. директора з НВиР

__________ М.Б.Мироненко

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмета

«Будівельне креслення»

в групах підготовки інтегрованої професії

                  в групах підготовки інтегрованої  професії

                 «Муляр (2-3 розряд), штукатур (2-3 розряд)»

(термін навчання 2 роки)

№ тем

уро-

ків

Назва професій та тем
Кількість годин Дата занять,

№№ груп

 
Муляр 2-3 розряд, Штукатур 2-3 розряд
1-й курс
1 Зміст курсу і його завдання 3
  1  Креслення та його роль в техніці й на виробництві 1
2 Загальні відомості про стандарти для креслень 1
3 Інструменти, приладдя, пристрої та матеріали для креслення 1
2   Лінії креслення і виконання написів на кресленнях 5
  4 Правила оформлення креслень 1
  5 Лінії креслення 1
  6 Шрифти креслярські 1
  7 Лабораторно-практична робота №1

Виконання основного напису. Побудова лінії креслення згідно вимог ЄСКД.

1
  8 Лабораторно-практична робота №2 Виконання алфавіту креслярським шрифтом №10. 1
3 Прикладні геометричні побудови на площині 12
  9 Масштаби 1
  10 Основні відомості про розміри на кресленнях 1
  11 Правила читання розмірних чисел 1
  12 Геометричні побудови на площині 1
  13 Виконання креслень деталей з прямолінійним та криволінійним окресленням. 1
  14 Нахил і конусність, їх визначення та позначення на кресленнях 1
  15 Поділ кола на рівні частини і побудова багатогранників 1
  16 Спряження. Застосування спряжень на кресленнях 1
  17 Лабораторно-практична робота №3

Виконання побудови перпендикулярів за допомогою циркуля і лінійки

1
  18 Лабораторно-практична робота №4 Виконання ділення кола заданого діаметра на рівні частини (на 3,4,5,6,7,8) і побудова багатогранників в цьому колі. 1
  19 Лабораторно-практична робота №5 Виконання спряження на кресленні згідно завдання 1
  20 Узагальнююче заняття 1
4 Креслення в прямокутних проекціях 8
  21 Прямокутне проектування 1
  22 Площини проекцій, їх назви і позначення 1
  23 Аналіз геометричної форми предмета 1
  24 Побудова розгорток поверхонь 1
  25 Побудова третьої проекції за двома заданими 1
  26 Види аксонометричних проекцій 1
  27 Лабораторно-практична робота №6 Побудова трьох проекцій шестигранної піраміди та призми 1
  28 Лабораторно-практична робота №7 Побудова в трьох проекціях конуса і циліндра 1
5 Креслення в аксонометричних проекціях 7
  29 Види проектування, їх коротка характеристика 1
  30 Види аксонометричних проекці 1
  31 Положення осей в аксонометричних проекціях і коефіцієнти скривлення по осях. 1
  32 Побудова нескладних аксонометричних проекцій будівельних деталей 1
  33 Вибір положення деталі для найбільшого наочного зображення 1
  34 Лабораторно-практична робота №8 Побудова прямокутних ізометричних та диметричних проекцій 1
  35 Узагальнююче заняття 1
6 Технічний малюнок 3
  36 Призначення технічного малюнка 1
  37 Технічний малюнок геометричних тіл 1
  38 Лабораторно-практична робота №9 Виконання технічних малюнків деталей будівельної конструкції. 1
7 Зображення предметів на кресленні 6
  39 Основні, часткові та допоміжні вигляди 1
  40 Поняття про перерізи їх призначення 1
  41 Призначення розрізів, розташування їх на кркслені 1
  42 Складні розрізи 1
  43 Лабораторно-практична робота №10 Виконання перерізу деталі згідно завдання 1
  44 Лабораторно-практична робота №11 Виконання розрізу деталі згідно завдання 1
8 Зображення і позначення різьби на кресленнях 2
  45 Характеристика різьбових з’єднань 1
  46 Умовності й спрощення різьбового з’єднання 1
9 Ескізи 3
  47 Призначення ескізу деталі, його відміна від креслення 1
  48 Послідовність виконання ескізів 1
  49 Лабораторно-практична робота № 12 Виконання ескізу будівельної деталі з обмірюванням та нанесенням
розмірів.
1
10 Робочі креслення деталей 5
  50 Склад робочого креслення 1
  51 Порядок виконання робочого креслення деталі 1
  52 Умовності й спрощення зображень деталей в кресленнях 1
  53 Лабораторно-практична робота № 13 Читання креслення будівельної деталі 1
  54 Контрольна робота 1
  Всього годин за перший семестр 54
11 Загальні відомості про будівельне креслення 9
  55 Особливості будівельного креслення 1
  56 Зміст та види будівельних креслень 1
  57 Стадії проектування будівель та споруд. 1
  58 Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної документації 2
  59 Назва і маркування будівельних креслень. 1
  60 .Масштаби будівельних креслень 2
  61 Узагальнюючий урок 1
  Всього годин за другий семестр: 9
  Всього годин за перший курс: 63
  2-й курс
12 Креслення планів, фасадів і розрізів будівель 12
  62 Призначення і види креслень плану фундаменту будівлі 1
  63 Призначення і види креслень плану поверхів будівлі 2
  64 Призначення і види креслень плану перекриття будівлі 1
  65 Призначення і види креслень плану покриття та покрівлі будівлі 2
  66 Призначення і види креслень фасадів будівлі 1
  67 Призначення і види креслень розрізів будівлі 1
  68 Позначення в планах, фасадах та розрізах будівель. 2
  69 Лабораторно-практична робота №14

Читання загально-архітектурних креслень планів і фасадів житлового будинку.

1
  70 Узагальнюючий урок 1
  Всього годин за другий курс: 12
  Всього годин на предмет: 75

Викладач                                          Алєсенко М.Є.