про автора

FOTO

Алєсенко Меланія Євгеніївна
Освіта: вища Криворізький гірничорудний інститут 28.06.1983
Спеціальність: промислове та цивільне будівництво
Стаж педагогічної роботи: 15 років
Місце роботи: Криворізький професійний будівельний ліцей
Посада: викладач спецдисциплін
Кваліфікаційна категорія : «спеціаліст вищої категорії»

Працюю над методичною проблемою :
«Формування професійної мобільності майбутнього випускника будівельної галузі»
Основним суспільним завданням, що стоїть сьогодні перед профтехосвітою є виховання всебічно розвиненої особистості учня, який, набувши високого рівня професійних навичок, зможе працювати і жити в сучасних умовах ринкової економіки . Важливу роль у досягненні цієї мети відіграє викладач спецтехнології. При викладанні спецдисциплін я намагаюсь урізноманітнювати форми і методи навчання з урахуванням особистостей учнівського колективу.
Перевагу надаю особистісно орієнтованій , розвивальній та інтерактивній технологій навчання . На всіх етапах навчально – виховного процесу використовую індивідуальний підхід: диференціюю обсяг і складність завдань , надаю регулярну допомогу тим учням , які мають прогалини , ретельно контролюю виконання завдань , розвиваю в учнів вміння самоконтролю та раціонального планування навчальної праці.