Поняття про форми організації праці у будівництві

Урок №7 Поняття про форми організації праці у будівництві

Виконання будівельних робіт може бути організовано двома способами: господарським і підрядним.
При господарському способі їх виконують силами і засобами певного підприємства або організації, які будують для себе. Кожне підприємство залежно від асигнувань, виділених на капітальне будівництво, організовує у себе невеличку будівельну організацію, купує необхідні машини, механізми і матеріали, наймає робітників будівельних спеціальностей. Тобто підприємство створює для себе необхідну будівельну базу. Після використання асигнувань, закінчення будівництва і у разі відсутності нових об’єктів будівництва створена будівельна база ліквідується. Таким чином, господарський спосіб не сприяє розвиткові будівництва і його індустріалізації.
При підрядному способі будівельно-монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації. Постійно діюча будівельна організація, яка оснащена могутньою будівельною технікою, має висококваліфікованих працівників, здатна оперативно і швидко будувати. У даному випадку для виконання певних обсягів будівельних робіт підприємство (замовник) укладає договір з будівельною організацією, котра виступає як підрядчик. Підрядчик, що має досвід організації будівельних робіт, значно швидше виконує роботи, ніж організація, що працює господарським способом.

урок29 рис1-vert