Картка завдання М – 3 – 1 – 1

Тема №3 Загальні відомості про будівлі та споруди

Картка – завдання М 3 – 1 – 1

1. За призначенням будівлі поділяють на:
2. Несучі стіни монолітних будівель є:
3. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
4. Місцеві потовщення стін називаються:
5. Які конструктивні елементи будівель спираються на фундамент?
6. Простінки бувають:
7. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
8. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
9. Міцність будівлі це:
10. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
11. Одним із видів карнизів є: