Картка завдання М – 3 – 1 – 1

Тема №3 Загальні відомості про будівлі та споруди

Картка – завдання М 3 – 1 – 1

1. Місцеві потовщення стін називаються:
2. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
3. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
4. За призначенням будівлі поділяють на:
5. Одним із видів карнизів є:
6. Які конструктивні елементи будівель спираються на фундамент?
7. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
8. Несучі стіни монолітних будівель є:
9. Міцність будівлі це:
10. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
11. Простінки бувають: