Картка завдання М – 3 – 1 – 1

Тема №3 Загальні відомості про будівлі та споруди

Картка – завдання М 3 – 1 – 1

1. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
2. Міцність будівлі це:
3. Простінки бувають:
4. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
5. Які конструктивні елементи будівель спираються на фундамент?
6. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
7. Одним із видів карнизів є:
8. За призначенням будівлі поділяють на:
9. Місцеві потовщення стін називаються:
10. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
11. Несучі стіни монолітних будівель є: