Кваліфікаційна характеристика лицювальник – плиточник ІІІ розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

  1. 1. Професія: 7132 Лицювальник-плиточник

 

  1. Кваліфікація: лицювальник-плиточник 3-го розряду


  1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину; види і властивості матеріалів, що застосовуються для плиткового облицювання поверхонь; інструменти і пристосування для виконання плиткових робіт; технологію підготовки і обробки плиток; призначення розчинозмішувачів, їх будова та принцип дії; технологію механізованого приготування розчинів і клеючих сумішей; послідовність укладання гідроізоляції та влаштування стяжок; способи встановлення та кріплення плиток на поверхні; технологічні операції при лицюванні поверхонь стін керамічними плитками на розчині і з використанням клеючих сумішей; методи настилання підлог керамічними плитками на розчині; прості методи настилання підлог керамічними плитками з використанням клеючих сумішей; вимоги до якості лицювання; прийоми роботи з рівнем; дефекти облицьованих поверхонь та способи їх усунення; методи ремонту облицьованих стін та плиткових покриттів підлоги; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

Повинен уміти: підготувати плитки для настилання підлоги і лицювання поверхні; розрізати плитки склорізом, ручним плиткорізом, електроінструментом; висвердлювати отвори; різати, перерубувати плитки і приточувати кромки;  приготувати розчин і клейову суміш механізовано; укладати гідроізоляцію на різні основи; виконувати влаштування цементно-пісчаної стяжки; облицьовувати поверхню стін керамічною плиткою «шов в шов», «врозбіг» на розчині; настилати основи керамічною плиткою на розчині;  заповнити шви між плитками; перевіряти вертикальність і горизонтальність облицьованих поверхонь; ремонтувати облицьовані поверхні та усувати дефекти; виконувати прості роботи під час облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

 

  1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

  1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-плиточник 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-плиточник 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 

  1. Сфера професійного використання випускника

Будівництво. Покриття підлоги й облицювання стін (Cекція F, клас 43.33).

Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення терміну навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження відповідно до законодавства.