Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням. Основні компоненти сухих будівельних сумішей та їх властивості

Розвиток виробництва композиційних матеріалів будівельної хімії, насамперед сухих будівельних сумішей, в Україні має ряд особливостей у порівнянні з іншими галузями будівельної індустрії, що і відбилося на термінології цих матеріалів. Перші сухі модифіковані суміші на українському ринку з’явилися на початку 90-х років і, як правило, це були суміші імпортного виробництва. Вони мали найменування, які були перекладом російською або українською (іноді з помилками) мовами назв сумішей, прийнятих у країні виробника.
З розвитком вітчизняного виробництва кожна фірма-виробник розробляла власну систему класифікації і назви сумішей, виходячи най-частіше із суб’єктивних поглядів на принципи її побудови.
За видом в’яжучого, яке застосовується, сухі будівельні суміші підрозділяються на прості і складні. Складні суміші, на відміну від простих складаються з декількох в’яжучих речовин. Вміст кожної з них у складі суміші повинен бути не менше 10%. При цьому як в’яжуче у суміші може бути використане і полімерне зв’язуюче у вигляді редиспергуючого порошку або полімерної дисперсії, для чого в систему класифікації СБС вводиться нова група – полімерні СБС.
Якщо в’яжучого (зв’язуючого) в суміші менше 10%, то воно виконує в композиції функцію модифікатора і відноситься до добавок.
При цьому, як правило, суміші на основі гіпсового і полімерногов’яжучого використовуються для внутрішніх оздоблювально-ремонтних робіт, а на основі цементного в’яжучого – для зовнішніх і внутрішніх робіт. Суміші на основі тільки вапняного в’яжучого у сучасних будівельних роботах застосовуються відносно рідко. Двокомпонентні склади також відносяться до матеріалів на основі складних в’яжучих (зв’язуючих). У готових до застосування дисперсійних полімерних складах у якості зв’язуючого звичайно використовується водна полімерна дисперсія, хоча мають місце випадки введення в їх рецептуру мінеральних в’яжучих. І тоді вони відносяться до матеріалів на основі складного (комплексного) в’яжучого.