Класифікація будівель

Тема №1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Урок №2 Класифікація будівель

Будинки — наземні будівлі, які мають приміщення для різної виробничої діяльності, проживання та суспільних потреб людини.
Споруди — будівлі, які складаються з несучих, а іноді й з огороджувальних конструкцій і призначені для виконання різ-них виробничих процесів, зберігання матеріалів, виробів, оснащення, для тимчасового перебування людей тощо.
Такі споруди, як мости, башти, греблі, тунелі, резервуари називають інженерними (спеціальними). Вони можуть бути на-земними, підземними і підводними.
За призначенням будівлі поділяють на такі:
• житлові (будинки квартирного типу, гуртожитки, готелі тощо);
• громадські (театри, клуби, школи, лікарні, крамниці тощо);
• промислові (корпуси цехів заводів, фабрик, електростанцій тощо);
• сільськогосподарські (свинарники, корівники, птахоферми тощо).
Для спорудження будівель застосовують різні природні або штучні матеріали.
Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на цегляні, бетонні, дерев’яні, залізобетонні тощо.
За кількістю поверхів будівлі бувають:
• одноповерхові, малоповерхові (2 — 3 поверхи);
• багатоповерхові (4-9 поверхів);
• будинки підвищеної поверховості (10 — 12 поверхів);
• висотні (понад 25 поверхів);
• комбіновані (змішаної поверховості).

Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт» стор. 20 – 21

Залишити відповідь