тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
2. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
3. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
4. Яка відстань повинна бути між насічками?
5. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
6. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
7. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
8. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:
9. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
10. З якої дранки роблять простильний шар?
11. Яким інструментом роблять насічки?

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
2. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
3. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
4. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
5. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
6. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
7. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
8. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
9. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
10. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
11. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
2. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
3. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:
4. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
5. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
6. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
7. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
8. Для чого застосовується водяний рівень?
9. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
10. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
11. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
2. Рентабельність вимірюється:
3. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
4. Бригадир:
5. До складу спеціалізованих бригад входять:
6. До складу спеціалізованої бригади входять:
7. Які робочі місця штукатурів?
8. Витрати на охорону праці це:
9. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
10. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
11. До складу комплексної бригади входять:

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
2. Лоджія:
3. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:
4. Стійкість будівлі це:
5. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
6. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
7. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
8. До яких робіт відноситься риття котловану?
9. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
10. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
11. Розрізняють кілька видів карнизів, це:

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Фундамент це:
2. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
3. Міцність будівлі це:
4. Несучі стіни монолітних будівель є:
5. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
6. Простінки бувають:
7. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
8. Перекриття це:
9. Місцеві потовщення стін називаються:
10. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
11. За призначенням будівлі поділяють на:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
2. Де застосовують просту штукатурку?
3. З кількох шарів складається проста штукатурка?
4. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
5. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
6. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
7. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
8. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
9. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
10. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
11. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Які полімери є природними?
2. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
3. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
4. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
5. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
6. Які матеріали є опоряджувальними?
7. Які заповнювачі є лугостійкими?
8. Які властивості мають пластмаси?
9. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
10. Які полімери є термореактивними?
11. Які наповнювачі є волокнисті?