тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
2. Яким інструментом роблять насічки?
3. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
4. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
5. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
6. З якої дранки роблять простильний шар?
7. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
8. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
9. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:
10. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
11. Яка відстань повинна бути між насічками?

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
2. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
3. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
4. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
5. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
6. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
7. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
8. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
9. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
10. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
11. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
2. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
3. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:
4. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
5. Для чого застосовується водяний рівень?
6. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
7. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
8. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
9. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
10. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
11. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
2. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
3. Рентабельність вимірюється:
4. До складу спеціалізованих бригад входять:
5. Витрати на охорону праці це:
6. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
7. Бригадир:
8. Які робочі місця штукатурів?
9. До складу спеціалізованої бригади входять:
10. До складу комплексної бригади входять:
11. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
2. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
3. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
4. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
5. Лоджія:
6. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
7. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
8. Стійкість будівлі це:
9. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:
10. До яких робіт відноситься риття котловану?
11. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Міцність будівлі це:
2. Місцеві потовщення стін називаються:
3. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
4. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
5. Фундамент це:
6. Простінки бувають:
7. Перекриття це:
8. За призначенням будівлі поділяють на:
9. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
10. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
11. Несучі стіни монолітних будівель є:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
2. Де застосовують просту штукатурку?
3. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
4. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
5. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
6. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
7. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
8. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
9. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
10. З кількох шарів складається проста штукатурка?
11. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Які полімери є природними?
2. Які матеріали є опоряджувальними?
3. Які наповнювачі є волокнисті?
4. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
5. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
6. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
7. Які заповнювачі є лугостійкими?
8. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
9. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
10. Які полімери є термореактивними?
11. Які властивості мають пластмаси?