тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
2. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
3. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
4. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
5. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
6. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:
7. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
8. З якої дранки роблять простильний шар?
9. Яким інструментом роблять насічки?
10. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
11. Яка відстань повинна бути між насічками?

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
2. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
3. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
4. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
5. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
6. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
7. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
8. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
9. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
10. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
11. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
2. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
3. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
4. Для чого застосовується водяний рівень?
5. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
6. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
7. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
8. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
9. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
10. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
11. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Рентабельність вимірюється:
2. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
3. До складу комплексної бригади входять:
4. Витрати на охорону праці це:
5. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
6. До складу спеціалізованої бригади входять:
7. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
8. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
9. Бригадир:
10. До складу спеціалізованих бригад входять:
11. Які робочі місця штукатурів?

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
2. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
3. Стійкість будівлі це:
4. Лоджія:
5. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
6. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
7. До яких робіт відноситься риття котловану?
8. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
9. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
10. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:
11. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Фундамент це:
2. Міцність будівлі це:
3. Несучі стіни монолітних будівель є:
4. Перекриття це:
5. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
6. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
7. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
8. Місцеві потовщення стін називаються:
9. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
10. За призначенням будівлі поділяють на:
11. Простінки бувають:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
2. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
3. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
4. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
5. З кількох шарів складається проста штукатурка?
6. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
7. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
8. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
9. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
10. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
11. Де застосовують просту штукатурку?

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
2. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
3. Які матеріали є опоряджувальними?
4. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
5. Які полімери є природними?
6. Які полімери є термореактивними?
7. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
8. Які наповнювачі є волокнисті?
9. Які заповнювачі є лугостійкими?
10. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
11. Які властивості мають пластмаси?