тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
2. З якої дранки роблять простильний шар?
3. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
4. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
5. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
6. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
7. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
8. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
9. Яким інструментом роблять насічки?
10. Яка відстань повинна бути між насічками?
11. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
2. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
3. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
4. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
5. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
6. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
7. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
8. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
9. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
10. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
11. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:
2. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
3. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
4. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
5. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
6. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
7. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
8. Для чого застосовується водяний рівень?
9. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
10. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
11. Які інструменти застосовують для накидання розчину?

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
2. До складу спеціалізованих бригад входять:
3. До складу спеціалізованої бригади входять:
4. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
5. Рентабельність вимірюється:
6. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
7. Які робочі місця штукатурів?
8. Витрати на охорону праці це:
9. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
10. Бригадир:
11. До складу комплексної бригади входять:

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
2. Лоджія:
3. Стійкість будівлі це:
4. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
5. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:
6. До яких робіт відноситься риття котловану?
7. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
8. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
9. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
10. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
11. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Перекриття це:
2. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
3. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
4. Простінки бувають:
5. Фундамент це:
6. Місцеві потовщення стін називаються:
7. За призначенням будівлі поділяють на:
8. Несучі стіни монолітних будівель є:
9. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
10. Міцність будівлі це:
11. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
2. Де застосовують просту штукатурку?
3. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
4. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
5. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
6. З кількох шарів складається проста штукатурка?
7. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
8. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
9. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
10. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
11. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
2. Які наповнювачі є волокнисті?
3. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
4. Які полімери є термореактивними?
5. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
6. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
7. Які матеріали є опоряджувальними?
8. Які заповнювачі є лугостійкими?
9. Які полімери є природними?
10. Які властивості мають пластмаси?
11. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали: