тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
2. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
3. Яка відстань повинна бути між насічками?
4. Яким інструментом роблять насічки?
5. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
6. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
7. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
8. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
9. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:
10. З якої дранки роблять простильний шар?
11. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
2. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
3. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
4. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
5. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
6. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
7. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
8. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
9. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
10. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
11. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
2. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
3. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
4. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
5. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
6. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
7. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
8. Для чого застосовується водяний рівень?
9. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
10. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
11. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу спеціалізованих бригад входять:
2. До складу спеціалізованої бригади входять:
3. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
4. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
5. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
6. Які робочі місця штукатурів?
7. Рентабельність вимірюється:
8. Бригадир:
9. До складу комплексної бригади входять:
10. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
11. Витрати на охорону праці це:

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
2. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
3. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
4. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
5. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
6. Стійкість будівлі це:
7. До яких робіт відноситься риття котловану?
8. Лоджія:
9. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:
10. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
11. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Міцність будівлі це:
2. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
3. Несучі стіни монолітних будівель є:
4. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
5. Фундамент це:
6. Перекриття це:
7. За призначенням будівлі поділяють на:
8. Місцеві потовщення стін називаються:
9. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
10. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
11. Простінки бувають:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
2. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
3. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
4. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
5. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
6. З кількох шарів складається проста штукатурка?
7. Де застосовують просту штукатурку?
8. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
9. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
10. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
11. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
2. Які полімери є природними?
3. Які матеріали є опоряджувальними?
4. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
5. Які властивості мають пластмаси?
6. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
7. Які заповнювачі є лугостійкими?
8. Які полімери є термореактивними?
9. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
10. Які наповнювачі є волокнисті?
11. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?