тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Яка відстань повинна бути між насічками?
2. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
3. З якої дранки роблять простильний шар?
4. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:
5. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
6. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
7. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
8. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
9. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
10. Яким інструментом роблять насічки?
11. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
2. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
3. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
4. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
5. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
6. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
7. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
8. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
9. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
10. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
11. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
2. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
3. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:
4. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
5. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
6. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
7. Для чого застосовується водяний рівень?
8. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
9. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
10. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
11. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу спеціалізованої бригади входять:
2. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
3. Які робочі місця штукатурів?
4. Витрати на охорону праці це:
5. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
6. Бригадир:
7. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
8. Рентабельність вимірюється:
9. До складу спеціалізованих бригад входять:
10. До складу комплексної бригади входять:
11. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
2. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
3. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
4. Стійкість будівлі це:
5. Лоджія:
6. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
7. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
8. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
9. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
10. До яких робіт відноситься риття котловану?
11. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
2. Простінки бувають:
3. Перекриття це:
4. Фундамент це:
5. Несучі стіни монолітних будівель є:
6. Місцеві потовщення стін називаються:
7. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
8. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
9. Міцність будівлі це:
10. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
11. За призначенням будівлі поділяють на:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
2. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
3. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
4. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
5. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
6. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
7. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
8. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
9. З кількох шарів складається проста штукатурка?
10. Де застосовують просту штукатурку?
11. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Які властивості мають пластмаси?
2. Які наповнювачі є волокнисті?
3. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
4. Які заповнювачі є лугостійкими?
5. Які полімери є природними?
6. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
7. Які матеріали є опоряджувальними?
8. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
9. Які полімери є термореактивними?
10. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
11. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?