тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
2. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
3. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
4. Яким інструментом роблять насічки?
5. Яка відстань повинна бути між насічками?
6. З якої дранки роблять простильний шар?
7. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:
8. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
9. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
10. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
11. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
2. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
3. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
4. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
5. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
6. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
7. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
8. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
9. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
10. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
11. Стелю і верхні площини стін штукатурять:

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
2. Для чого застосовується водяний рівень?
3. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
4. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
5. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
6. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
7. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
8. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:
9. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
10. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
11. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу спеціалізованої бригади входять:
2. Які робочі місця штукатурів?
3. Бригадир:
4. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
5. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
6. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
7. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
8. До складу комплексної бригади входять:
9. Рентабельність вимірюється:
10. Витрати на охорону праці це:
11. До складу спеціалізованих бригад входять:

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
2. Лоджія:
3. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
4. До яких робіт відноситься риття котловану?
5. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
6. Стійкість будівлі це:
7. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
8. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
9. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
10. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
11. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Простінки бувають:
2. Міцність будівлі це:
3. За призначенням будівлі поділяють на:
4. Перекриття це:
5. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
6. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
7. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
8. Фундамент це:
9. Несучі стіни монолітних будівель є:
10. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
11. Місцеві потовщення стін називаються:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
2. Де застосовують просту штукатурку?
3. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
4. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
5. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
6. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
7. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
8. З кількох шарів складається проста штукатурка?
9. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
10. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
11. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Які наповнювачі є волокнисті?
2. Які полімери є природними?
3. Які матеріали є опоряджувальними?
4. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
5. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
6. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
7. Які заповнювачі є лугостійкими?
8. Які властивості мають пластмаси?
9. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
10. Які полімери є термореактивними?
11. Що є викопною смолою стародавніх рослин?