тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
2. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
3. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
4. Яка відстань повинна бути між насічками?
5. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
6. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
7. З якої дранки роблять простильний шар?
8. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:
9. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
10. Яким інструментом роблять насічки?
11. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
2. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
3. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
4. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
5. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
6. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
7. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
8. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
9. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
10. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
11. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
2. Для чого застосовується водяний рівень?
3. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
4. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
5. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
6. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
7. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
8. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
9. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:
10. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
11. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу спеціалізованих бригад входять:
2. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
3. До складу спеціалізованої бригади входять:
4. Бригадир:
5. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
6. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
7. Рентабельність вимірюється:
8. Які робочі місця штукатурів?
9. До складу комплексної бригади входять:
10. Витрати на охорону праці це:
11. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
2. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:
3. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
4. Стійкість будівлі це:
5. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
6. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
7. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
8. Лоджія:
9. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
10. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
11. До яких робіт відноситься риття котловану?

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. За призначенням будівлі поділяють на:
2. Перекриття це:
3. Місцеві потовщення стін називаються:
4. Несучі стіни монолітних будівель є:
5. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
6. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
7. Простінки бувають:
8. Фундамент це:
9. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
10. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
11. Міцність будівлі це:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
2. Де застосовують просту штукатурку?
3. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
4. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
5. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
6. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
7. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
8. З кількох шарів складається проста штукатурка?
9. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
10. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
11. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
2. Які властивості мають пластмаси?
3. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
4. Які полімери є термореактивними?
5. Які полімери є природними?
6. Які матеріали є опоряджувальними?
7. Які наповнювачі є волокнисті?
8. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
9. Які заповнювачі є лугостійкими?
10. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?
11. Що є викопною смолою стародавніх рослин?