тематична атестація тема №13 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 1

1. Якої глибини повинні бути насічки на бетонних поверхнях?
2. Відстань між витками дроту, яким обмотують сталеві балки перед штукатуренням, має бути не більше:
3. Який матеріал прибивають до поверхонь стін внапусток?
4. Для тепло – і звукоізоляції дерев’яні поверхні оббивають:
5. Сітка яку прибивають до поверхні повинна:
6. З якої дранки роблять простильний шар?
7. За якої товщини штукатурного шару на вертикальних поверхнях набивають металеву сітку?
8. Яка відстань повинна бути між насічками?
9. Яким інструментом роблять насічки?
10. Відстань між окремими дранками повинна бути для горизонтальних поверхонь не більше:
11. Хімічне очищення поверхні бетону від бруду можна виконати за допомогою:

тематична атестація тема №13

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 2

1. Який інвентарний столик використовують для роботи на висоті на сходових маршах?
2. Які інструменти застосовують для перевірки рівності оштукатурених стін?
3. Стелю і верхні площини стін штукатурять:
4. За допомогою якого інструменту можна перевірити рівність кута?
5. Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки не повинно перевищувати:
6. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
7. В яких приміщеннях виконують поліпшену штукатурку?
8. Які пристрої застосовують при виконанні штукатурних робіт на висоті до 4м?
9. З якою метою виконують звичайні штукатурки?
10. Який інструмент застосовують для затирання штукатурки?
11. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?

тематична атестація тема №12

Тема№2 Загальні положення про штукатурні роботи

Картка – завдання Ш 2 – 1 – 1

1. Для чого застосовується водяний рівень?
2. Які інструменти застосовують для накидання розчину?
3. Які пристрої для роботи на висоті використовують для штукатурення фасадів?
4. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
5. Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку?
6. В яких приміщеннях виконують просту штукатурку?
7. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?
8. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні?
9. Яка повинна бути висота поруччя на риштуваннях?
10. Нерівності поверхні, що визначають правилом, для простої штукатурки не повинні бути:
11. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження:

тематична атестація тема №11 картка 2

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу спеціалізованої бригади входять:
2. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
3. До складу комплексної бригади входять:
4. Витрати на охорону праці це:
5. До складу спеціалізованих бригад входять:
6. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
7. Рентабельність вимірюється:
8. Які робочі місця штукатурів?
9. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
10. Бригадир:
11. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?

тематична атестація тема №11

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 1 – 2

1. Розрізняють кілька видів карнизів, це:
2. Яких правил дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
3. Лоджія:
4. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого?
5. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:
6. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяють на:
7. До яких робіт відноситься риття котловану?
8. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати:
9. Прямокутне завершення стіни, на 0,7м, виступаюче над дахом, називається:
10. Яка частина будівлі призначена для сполучення між поверхами?
11. Стійкість будівлі це:

тематична атестація тема №10

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні Картка – завдання Ш 1 – 1 – 1

1. Які конструктивні схеми будівель використовуються в сучасному будівництві?
2. За призначенням будівлі поділяють на:
3. Фундамент це:
4. Простінки бувають:
5. Яких правил повинні дотримуватись опоряджувальники, щоб не забруднювати навколишнє середовище?
6. Несучі стіни монолітних будівель є:
7. Перекриття це:
8. Місцеві потовщення стін називаються:
9. Будинок заввишки 9 поверхів належить до:
10. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного каменю?
11. Міцність будівлі це:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
2. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
3. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
4. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
5. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
6. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
7. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
8. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
9. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
10. З кількох шарів складається проста штукатурка?
11. Де застосовують просту штукатурку?

тематична атестація тема № 4 картка 2

Тема №10 Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

Картка - завдання МЗН – 10 – 1 – 1

1. Які полімери є природними?
2. До заповнювачів для мастик відносяться порошкоподібні матеріали:
3. Які наповнювачі є волокнисті?
4. Що є викопною смолою стародавніх рослин?
5. Яка речовина підвищує водо – та атмосферостійкість, механічну міцність і адгезію фарб?
6. Які полімери є термореактивними?
7. Які заповнювачі є лугостійкими?
8. Які матеріали є опоряджувальними?
9. Речовини, які підвищують еластичність полімера?
10. Які властивості мають пластмаси?
11. Які наповнювачі, армуючи матеріал, збільшують його опір вигину?