тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
2. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
3. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
4. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
5. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
6. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:
7. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
8. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
9. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
10. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
11. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
2. Витрати на охорону праці це:
3. Рентабельність вимірюється:
4. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
5. До складу спеціалізованих бригад входять:
6. До складу комплексної бригади входять:
7. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
8. До складу спеціалізованої бригади входять:
9. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
10. Бригадир:
11. Які робочі місця штукатурів?

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
2. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
3. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
4. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
5. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
6. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?
7. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?
8. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
9. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
10. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
11. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
2. З кількох шарів складається проста штукатурка?
3. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
4. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
5. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
6. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
7. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
8. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
9. Де застосовують просту штукатурку?
10. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
11. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
2. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
3. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
4. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
5. Яке затирання більш якісне?
6. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
7. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
8. На стелях накривку загладжують:
9. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
10. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
11. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
2. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
3. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
4. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
5. Який розчин можна брати руками:
6. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
7. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
8. На які поверхні намазують розчини кельмою
9. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
10. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
11. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Товщина накривного шару не більше:
2. Накривку роблять розчином рухомістю:
3. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
4. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
5. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:
6. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
7. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
8. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
9. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
10. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
11. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
2. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
3. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
4. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
5. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
6. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
7. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
8. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
9. Ґрунт виконують:
10. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
11. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. Який розчин називають складним?
2. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
3. Який розчин готують тільки ручним способом?
4. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
5. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
6. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?
7. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
8. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
9. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
10. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?
11. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Навіщо під дранку набивають толь?
2. Дранку прибивають:
3. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
4. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
5. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
6. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :
7. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
8. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
9. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
10. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
11. Отвори значних розмірів пробивають