тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
2. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
3. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
4. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:
5. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
6. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
7. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
8. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
9. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
10. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
11. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
2. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
3. Які робочі місця штукатурів?
4. До складу спеціалізованої бригади входять:
5. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
6. До складу спеціалізованих бригад входять:
7. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
8. Бригадир:
9. Рентабельність вимірюється:
10. До складу комплексної бригади входять:
11. Витрати на охорону праці це:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
2. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
3. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
4. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
5. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
6. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
7. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
8. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
9. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
10. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?
11. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
2. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
3. Де застосовують просту штукатурку?
4. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
5. З кількох шарів складається проста штукатурка?
6. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
7. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
8. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
9. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
10. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
11. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
2. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
3. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
4. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
5. На стелях накривку загладжують:
6. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
7. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
8. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
9. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
10. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
11. Яке затирання більш якісне?

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
2. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
3. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
4. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
5. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
6. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
7. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
8. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
9. Який розчин можна брати руками:
10. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:
11. На які поверхні намазують розчини кельмою

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
2. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
3. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
4. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
5. Товщина накривного шару не більше:
6. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
7. Накривку роблять розчином рухомістю:
8. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
9. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
10. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
11. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
2. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
3. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
4. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
5. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
6. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
7. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
8. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
9. Ґрунт виконують:
10. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
11. Ґрунт виконують розчином рухомістю:

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
2. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
3. Який розчин називають складним?
4. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
5. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?
6. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
7. Який розчин готують тільки ручним способом?
8. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
9. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
10. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?
11. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Дранку прибивають:
2. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
3. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
4. Отвори значних розмірів пробивають
5. Навіщо під дранку набивають толь?
6. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
7. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
8. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
9. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
10. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :
11. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати: