тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
2. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
3. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
4. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
5. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
6. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
7. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
8. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
9. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
10. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
11. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Бригадир:
2. Витрати на охорону праці це:
3. До складу спеціалізованої бригади входять:
4. Які робочі місця штукатурів?
5. До складу комплексної бригади входять:
6. До складу спеціалізованих бригад входять:
7. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
8. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
9. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
10. Рентабельність вимірюється:
11. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
2. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
3. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?
4. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
5. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?
6. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
7. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
8. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
9. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
10. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
11. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
2. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
3. Де застосовують просту штукатурку?
4. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
5. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
6. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
7. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
8. З кількох шарів складається проста штукатурка?
9. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
10. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
11. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. На стелях накривку загладжують:
2. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
3. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
4. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
5. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
6. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
7. Яке затирання більш якісне?
8. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
9. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
10. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
11. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
2. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
3. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
4. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
5. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
6. Який розчин можна брати руками:
7. На які поверхні намазують розчини кельмою
8. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
9. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
10. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
11. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
2. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
3. Накривку роблять розчином рухомістю:
4. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
5. Товщина накривного шару не більше:
6. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
7. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:
8. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
9. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
10. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
11. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
2. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
3. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
4. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
5. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
6. Ґрунт виконують:
7. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
8. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
9. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
10. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
11. Ґрунт виконують розчином рухомістю:

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
2. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?
3. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
4. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
5. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
6. Який розчин називають складним?
7. Який розчин готують тільки ручним способом?
8. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
9. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?
10. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
11. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
2. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :
3. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
4. Отвори значних розмірів пробивають
5. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
6. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
7. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
8. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
9. Дранку прибивають:
10. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
11. Навіщо під дранку набивають толь?