тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
2. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
3. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
4. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
5. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
6. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
7. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
8. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
9. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
10. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
11. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Витрати на охорону праці це:
2. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
3. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
4. До складу комплексної бригади входять:
5. До складу спеціалізованої бригади входять:
6. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
7. До складу спеціалізованих бригад входять:
8. Рентабельність вимірюється:
9. Які робочі місця штукатурів?
10. Бригадир:
11. Вартість експлуатації машин і механізмів це:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?
2. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?
3. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
4. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
5. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
6. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
7. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
8. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
9. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
10. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
11. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
2. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
3. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
4. З кількох шарів складається проста штукатурка?
5. Де застосовують просту штукатурку?
6. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
7. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
8. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
9. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
10. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
11. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
2. На стелях накривку загладжують:
3. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
4. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
5. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
6. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
7. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
8. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
9. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
10. Яке затирання більш якісне?
11. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Який розчин можна брати руками:
2. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
3. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
4. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:
5. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
6. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
7. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
8. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
9. На які поверхні намазують розчини кельмою
10. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
11. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:
2. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
3. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
4. Товщина накривного шару не більше:
5. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
6. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
7. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
8. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
9. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
10. Накривку роблять розчином рухомістю:
11. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
2. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
3. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
4. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
5. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
6. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
7. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
8. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
9. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
10. Ґрунт виконують:
11. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. Який розчин готують тільки ручним способом?
2. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?
3. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
4. Який розчин називають складним?
5. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
6. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
7. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?
8. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
9. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
10. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?
11. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :
2. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
3. Отвори значних розмірів пробивають
4. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
5. Дранку прибивають:
6. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
7. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
8. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
9. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
10. Навіщо під дранку набивають толь?
11. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?