тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:
2. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
3. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
4. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
5. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
6. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
7. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
8. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
9. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
10. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
11. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
2. Витрати на охорону праці це:
3. Рентабельність вимірюється:
4. Бригадир:
5. До складу комплексної бригади входять:
6. Які робочі місця штукатурів?
7. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
8. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
9. До складу спеціалізованих бригад входять:
10. До складу спеціалізованої бригади входять:
11. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
2. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
3. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
4. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
5. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
6. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
7. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
8. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?
9. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
10. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
11. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. З кількох шарів складається проста штукатурка?
2. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
3. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
4. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
5. Де застосовують просту штукатурку?
6. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
7. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
8. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
9. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
10. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
11. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
2. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
3. На стелях накривку загладжують:
4. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
5. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
6. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
7. Яке затирання більш якісне?
8. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
9. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
10. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
11. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
2. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
3. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
4. На які поверхні намазують розчини кельмою
5. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
6. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:
7. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
8. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
9. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
10. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
11. Який розчин можна брати руками:

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
2. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
3. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:
4. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
5. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
6. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
7. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
8. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
9. Накривку роблять розчином рухомістю:
10. Товщина накривного шару не більше:
11. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
2. Ґрунт виконують:
3. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
4. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
5. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
6. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
7. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
8. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
9. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
10. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
11. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
2. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
3. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
4. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
5. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
6. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?
7. Який розчин називають складним?
8. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
9. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?
10. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?
11. Який розчин готують тільки ручним способом?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
2. Дранку прибивають:
3. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
4. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
5. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
6. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :
7. Навіщо під дранку набивають толь?
8. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
9. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
10. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
11. Отвори значних розмірів пробивають