тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:
2. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
3. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
4. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
5. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
6. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
7. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
8. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
9. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
10. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
11. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Витрати на охорону праці це:
2. До складу спеціалізованих бригад входять:
3. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
4. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
5. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
6. Рентабельність вимірюється:
7. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
8. Які робочі місця штукатурів?
9. До складу комплексної бригади входять:
10. Бригадир:
11. До складу спеціалізованої бригади входять:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
2. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
3. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
4. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?
5. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
6. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
7. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
8. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
9. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
10. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
11. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Де застосовують просту штукатурку?
2. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
3. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
4. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
5. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
6. З кількох шарів складається проста штукатурка?
7. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
8. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
9. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
10. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
11. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
2. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
3. На стелях накривку загладжують:
4. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
5. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
6. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
7. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
8. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
9. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
10. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
11. Яке затирання більш якісне?

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Який розчин можна брати руками:
2. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
3. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
4. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
5. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:
6. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
7. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
8. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
9. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
10. На які поверхні намазують розчини кельмою
11. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
2. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
3. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
4. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
5. Накривку роблять розчином рухомістю:
6. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
7. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:
8. Товщина накривного шару не більше:
9. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
10. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
11. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
2. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
3. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
4. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
5. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
6. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
7. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
8. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
9. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
10. Ґрунт виконують:
11. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
2. Який розчин називають складним?
3. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
4. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
5. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
6. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
7. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
8. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?
9. Який розчин готують тільки ручним способом?
10. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?
11. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
2. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
3. Отвори значних розмірів пробивають
4. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
5. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
6. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
7. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :
8. Навіщо під дранку набивають толь?
9. Дранку прибивають:
10. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
11. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше: