тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
2. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
3. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
4. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
5. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
6. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
7. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:
8. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
9. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
10. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
11. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. До складу комплексної бригади входять:
2. Які робочі місця штукатурів?
3. Бригадир:
4. До складу спеціалізованих бригад входять:
5. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
6. Витрати на охорону праці це:
7. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
8. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
9. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
10. Рентабельність вимірюється:
11. До складу спеціалізованої бригади входять:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
2. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
3. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?
4. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
5. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
6. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
7. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
8. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
9. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
10. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
11. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
2. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
3. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
4. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
5. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
6. Де застосовують просту штукатурку?
7. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
8. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
9. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
10. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
11. З кількох шарів складається проста штукатурка?

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. Яке затирання більш якісне?
2. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
3. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
4. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
5. На стелях накривку загладжують:
6. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
7. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
8. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
9. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
10. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
11. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
2. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
3. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:
4. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
5. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
6. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
7. На які поверхні намазують розчини кельмою
8. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
9. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
10. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
11. Який розчин можна брати руками:

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
2. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
3. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
4. Товщина накривного шару не більше:
5. Накривку роблять розчином рухомістю:
6. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
7. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
8. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
9. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
10. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
11. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
2. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
3. Ґрунт виконують:
4. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
5. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
6. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
7. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
8. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
9. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
10. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
11. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
2. Який розчин готують тільки ручним способом?
3. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?
4. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
5. Який розчин називають складним?
6. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
7. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
8. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
9. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
10. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?
11. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :
2. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
3. Отвори значних розмірів пробивають
4. Дранку прибивають:
5. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
6. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
7. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
8. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
9. Навіщо під дранку набивають толь?
10. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
11. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?