тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
2. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
3. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:
4. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
5. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
6. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
7. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
8. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
9. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
10. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:
11. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
2. Витрати на охорону праці це:
3. Бригадир:
4. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
5. До складу комплексної бригади входять:
6. До складу спеціалізованих бригад входять:
7. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
8. Які робочі місця штукатурів?
9. До складу спеціалізованої бригади входять:
10. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
11. Рентабельність вимірюється:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
2. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
3. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
4. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?
5. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
6. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?
7. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?
8. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
9. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
10. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
11. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
2. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
3. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?
4. З кількох шарів складається проста штукатурка?
5. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
6. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
7. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
8. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
9. Де застосовують просту штукатурку?
10. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
11. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
2. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
3. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
4. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
5. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
6. Яке затирання більш якісне?
7. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
8. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
9. На стелях накривку загладжують:
10. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
11. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
2. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
3. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
4. Який розчин можна брати руками:
5. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:
6. На які поверхні намазують розчини кельмою
7. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
8. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
9. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:
10. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
11. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Накривку роблять розчином рухомістю:
2. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
3. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
4. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
5. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:
6. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
7. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
8. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
9. Товщина накривного шару не більше:
10. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
11. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
2. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
3. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
4. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
5. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
6. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
7. Ґрунт виконують:
8. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
9. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
10. Ґрунт виконують розчином рухомістю:
11. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
2. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
3. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
4. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
5. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?
6. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?
7. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
8. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?
9. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
10. Який розчин називають складним?
11. Який розчин готують тільки ручним способом?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
2. Дранку прибивають:
3. Отвори значних розмірів пробивають
4. Навіщо під дранку набивають толь?
5. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
6. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
7. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
8. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
9. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
10. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
11. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :