тематична атестація тема №6 картка №2

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 2

1. Навіщо притискують сокіл до поверхні кельмою під час намазування розчину?
2. При намазуванні розчину на стіну соколом його приставляють до поверхні під кутом так, щоб верхній бік його був на відстані:
3. При намазуванні розчину на стелю ящик з розчином встановлюють:
4. При намазуванні розчину півтерком його пересувають по поверхні:
5. Намазуючи розчин кельмою потрібно піклуватися про те щоб надати штукатурному шару:
6. Який шар штукатурки не потрібно розрівнювати?
7. При розрівнюванні розчину на стелях півтерок пересувають:
8. Яким з цих інструментів намазують розчин тільки при виконанні простої штукатурки?
9. Намазуючи розчин соколом на стіну його пересувають:
10. Розрівнювати розчин необхідно так, щоб поверхня стала:
11. Якість розрівняного ґрунту періодично перевіряють:

Тематична атестація тема №1 картка 3

Тема№1 Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку народного господарства в Україні

Картка – завдання Ш 1 – 2– 1

1. Кількість робочого часу, якій надається робітникові певної кваліфікації для виконання одиниці продукції називають:
2. Які робочі місця штукатурів?
3. Яка форма оплати праці найбільш стимулює підвищення продуктивності праці робітників?
4. При якому способі будівельно – монтажні роботи виконують спеціальні будівельні організації?
5. До складу комплексної бригади входять:
6. Вартість експлуатації машин і механізмів це:
7. Рентабельність вимірюється:
8. Витрати на охорону праці це:
9. Бригадир:
10. До складу спеціалізованих бригад входять:
11. До складу спеціалізованої бригади входять:

тематична атестація тема №9

Тема№9 Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

Картка – завдання Ш 9 – 1 – 1

1. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?
2. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?
3. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:
4. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ?
5. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?
6. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати:
7. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці?
8. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:
9. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ?
10. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?
11. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?

тематична атестація тема №8

Тема№8 Технологічний процес виконання простої штукатурки

Картка – завдання Ш 8 – 1 – 1

1. Яка глибина або висота відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
2. З кількох шарів складається проста штукатурка?
3. Скільки відхилень за контрольним правилом допускається при виконанні простої штукатурки?
4. Де застосовують просту штукатурку?
5. Який штукатурний шар виконується тільки накиданням?
6. Яким розчином перетирають цементну штукатурку?
7. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від горизонталі допускається:
8. Яким розчином перетирають вапняно – гіпсову штукатурку?
9. Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі?
10. При виконанні простої штукатурки відхилення поштукатурених поверхонь від вертикалі допускається:
11. Який штукатурний шар призначений для вирівнювання поверхонь?

тематична атестація тема №7

Тема№7 Затирання та загладжування накривних шарів

Картка – завдання Ш 7 – 1 – 1

1. Який пісок використовують для приготування розчинів для накривки?
2. Які терки не залишають на поверхні подряпин?
3. Яку площу необхідно затерти колоподібними рухами перед затиранням в розбіг?
4. Якої рухомості готують розчини для виконання накривки?
5. При підготовці поштукатуреної поверхні під водне фарбування шар розчину згладжують:
6. Як затирають поверхню колоподібними рухами?
7. На стелях накривку загладжують:
8. На стінах накривку рекомендується загладжувати:
9. Який в’яжучий матеріал не використовують для приготування розчинів, якими виконують накривний шар?
10. При затиранні в розбіг стіни висотою до 4м на них повинен бути:
11. Яке затирання більш якісне?

тематична атестація тема №6

Тема№6 Намазування та розрівнювання розчинової суміші

Картка – завдання Ш 6 – 1 – 1

1. Намазуючи розчин на стіну сокіл пересувають:
2. Який розчин можна брати руками:
3. Шар оббризку перед нанесенням ґрунту витримують для цементних розчинів:
4. Щоб отримати рівну поверхню штукатурки розрівнювати розчин потрібно півтерками довжиною:
5. Яким інструментом притискують сокіл до поверхні під час намазування штукатурного шару?
6. Якщо розчин намазують на стелю то півтерок пересувають
7. Під яким кутом до поверхні треба тримати півтерок при намазуванні розчину?
8. На які поверхні намазують розчини кельмою
9. Яким інструментом розрівнюють розчин по маяках?
10. При намазуванні розчину на стіни ящик з розчином встановлюють на відстані:
11. При намазуванні густого розчину на поверхню потрібно:

тематична атестація тема №5 картка 2

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 2

1. Які розчини не рекомендується накидати ковшем?
2. Яка товщина оббризку на дерев’яних поверхнях?
3. Якщо у складі розчину один в’яжучий матеріал, то розчин називають:
4. Накривку роблять розчином рухомістю:
5. При широкому і тонкому накиданні змах кельми повинен бути:
6. Товщина накривного шару не більше:
7. Яка кількість в’яжучого повинна бути в пластичних розчинах?
8. Який шар штукатурки служить для міцного з’єднання поверхні з основним штукатурним шаром?
9. Рухомість розчину вимірюють за допомогою стандартного металевого конусу масою:
10. Товщина ґрунту на кам’яних поверхнях дорівнює:
11. Якщо поверхня що штукатуриться знаходиться нижче рівня ящика то його встановлюють на відстані:

тематична атестація тема №5

Тема№5 Накидання розчинових сумішей навкидь

Картка – завдання Ш 5 – 1 – 1

1. Якими розчинами рекомендують виконувати попереднє тренування в роботі ковшем?
2. При вузькому і товстому накиданні змах кельми повинен бути:
3. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і нанесення на пористу поверхню називають:
4. Товщина ґрунту на дерев’яних поверхнях дорівнює:
5. Який штукатурний шар вирівнює поверхню?
6. Розчин у складі якого два і більше в’яжучих називається?
7. При накиданні розчину кельмою на поверхню працюють:
8. Ґрунт виконують:
9. Яка товщина оббризку на кам’яних поверхнях?
10. Який інструмент використовують для накидання розчину на поверхню?
11. Ґрунт виконують розчином рухомістю:

тематична атестація тема № 4

Тема№4 Приготування розчинових сумішей

Картка – завдання Ш 4 – 1 – 1

1. Який в’яжучий матеріал перед приготуванням розчину необхідно розводити водою?
2. Який розчин називають складним?
3. Стандартним металевим конусом вагою 300г вимірюють:
4. В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається:
5. В яких посудинах не можна готувати монтажний клей «Перлфікс»?
6. Який розчин готують тільки ручним способом?
7. Які розчини використовується для виконання безпіскової накривки?
8. Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?
9. Які розчини можна готувати великими порціями на 2 – 3 доби?
10. Впродовж якого часу працюють з монтажним клеєм «Перлфікс»?
11. Яка кількість в’яжучого матеріалу повинна міститися у пластичних розчинах?

тематична атестація тема №3 картка 2

Тема№3 Підготовка поверхонь під оштукатурювання

Картка – завдання Ш 3 – 1 – 2

1. Навіщо під дранку набивають толь?
2. Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях?
3. Який інструмент застосовується для підготовки кам’яної поверхні під штукатурення?
4. Відстань між окремими дранками повинна бути для вертикальних поверхонь не більше:
5. Для підготовки дерев’яної поверхні до штукатурення використовують:
6. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути:
7. Отвори значних розмірів пробивають
8. На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного шару буде перевищувати:
9. Дранку прибивають:
10. Яким інструментом можна насікати бетонні поверхні?
11. Ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь має бути не менше :