ПТП Матеріалознавство (штукатур) група 7А

«Погоджено»
Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

«__01__» вересня 2016_ року

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Матеріалознавство» (Штукатур)

в групах підготовки інтегрованої професії

                «Штукатур (2-4 розряд), маляр (2-3 розряд),

           лицювальник – плиточник (2 – 3 розряд»

(термін навчання 3 роки)

 

 

тем

уро

ків

Назва професій та тем

Кількість годин

Дата занять,

№№ груп

 

 

 

 

                     Штукатур 2, 3 розряд

 

 

 

1

 

Загальні відомості про будівельні матеріали

2

 

 

 

1

Класифікація будівельних матеріалів

1

 

 

 

2

Сучасні вимоги до якості будівельної продукції. Поняття про державні систему стандартизації в Україні

1

 

 

2

 

Основні властивості будівельних матеріалів

3

 

 

 

3

Фізичні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

4

Хімічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

5

Механічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

3

 

Матеріали для підготовки поверхонь під штукатурення

2

 

 

 

6

Штукатурна дранка, замінник драні

1

 

 

 

7

Гідроізоляційні та теплоізоляційні матеріали

1

 

 

4

 

Мінеральні в’яжучі матеріали  й добавки

6

 

 

 

8

Основні поняття і класифікація мінеральних в’яжучих, їх призначення

1

 

 

 

9

Вапно  повітряне та гідравлічне, його застосування

1

 

 

 

10

Гіпсові в’яжучі речовини, їх класифікація

1

 

 

 

11

Портландцемент, його склад, спосіб виробництва

1

 

 

 

12

Рідке скло, область застосування

1

 

 

 

13

Лабораторно – практична робота №1: Визначення терміну тужавлення гіпсового тіста

1

 

 

5

 

Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів

4

 

 

 

14

Класифікація  заповнювачів для розчинових сумішей і бетонів

1

 

 

 

15

Характеристика пісків, гравію, щебню. Шкідливі домішки в піску

1

 

 

 

16

Середні крупність зерен піску, що застосовується для приготування розчинових сумішей

1

 

 

 

17

Лабораторно – практична робота №2: Визначення складу домішок, пилоподібних, глинястих частинок у заповнювачах і в’яжучих матеріалах

1

 

 

6

 

Будівельні розчинові суміші

8

 

 

 

18

Класифікація розчинових сумішей

1

 

 

 

19

Застосування розчинових сумішей в опоряджувальних роботах

1

 

 

 

20

Властивості і склад розчинових сумішей

1

 

 

 

21

Зразкові склади розчинових сумішей

1

 

 

 

22

Вимоги до штукатурних розчинових сумішей

1

 

 

 

23

Приготування, транспортування, контроль якості розчинових сумішей

1

 

 

 

24

Контрольна робота

1

 

 

 

25

Лабораторно – практична робота №3 Визначення рухливості розчинової штукатурної суміші

1

 

 

7

 

Розчини на основі сухих штукатурних розчинових сумішей

4

 

 

 

26

Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням. Основні компоненти сухих будівельних сумішей та їх властивості

1

 

 

 

27

Централізоване приготування сухих будівельних сумішей

1

 

 

 

28

Домішки для надання певних властивостей штукатурним розчиновим сумішам

1

 

 

 

29

Асортимент сучасних сухих будівельних сумішей, які використовуються для виконання штукатурних робіт

1

 

 

8

 

Органічні в’яжучі матеріали

2

 

 

 

30

Загальні відомості про органічні в’яжучи та матеріали на їх основі. Бітумні, дьогтеві в’яжучи, їх властивості, призначення й застосування

1

 

 

 

31

Мастики, емульсії, пасти, їх види, способи приготування

1

 

 

9

 

Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

1

 

 

 

32

Загальні відомості про полімерні оздоблювальні матеріали. Порошкоподібні та волокнисті наповнювачі

1

 

 

10

 

Облицювальні вироби на основі гіпсу, мінеральних волокон, вапна, азбестоцементу

1

 

 

 

33

Гіпсові й азбестоцементні листи , їх призначення

1

 

 

11

 

Матеріали для кріплення опоряджувальних гіпсокартонних листів

2

 

 

 

 

Основні види гіпсокартонних листів. Процес виробництва ГКЛ

1

 

 

 

 

Матеріали,  які застосовують для закріплення листів до поверхонь та обробки швів у гіпсокартонних обшивках

1

 

 

 

 

Всього годин:

36

 

 

 

 

Штукатур 4 розряд

 

 

 

12

 

Розчинові суміші для зимових робіт

2

 

 

 

34

Види розчинових сумішей для зимових штукатурних робіт. Протиморозні домішки

1

 

 

 

35

Розчинові суміші на меленому  вапні-кіпілці. Безпека праці при приготуванні розчинових сумішей

1

 

 

13

 

Спеціальні розчинові суміші

3

 

 

 

36

Застосування спеціальних розчинових сумішей в опоряджувальних роботах

1

 

 

 

37

Спеціальні розчинові суміші: гідроізоляційні, гідрофобні, теплоізоляційні

1

 

 

 

38

Спеціальні розчинові суміші: кислотостійкі, звукоізоляційні, рентгенозахисні, біоцидні

1

 

 

14

 

Розчини для торкретування поверхонь

2

 

 

 

39

Класифікація розчинів для торкретування поверхонь за призначенням

1

 

 

 

40

Основні компоненти будівельних розчинів та їх властивості

1

 

 

15

 

Матеріали для опорядження поверхонь декоративними кольоровими штукатурками

6

 

 

 

41

Характеристика кольорових цементів, пігментів, слюди, крихти з гірських порід

1

 

 

 

42

Розчини для кольорової штукатурки із застосуванням кольорових цементів та пігментів

1

 

 

 

43

Приготування і склад розчинів для теразитової і кам’яної штукатурки

1

 

 

 

44

Лабораторно – практична робота Визначення властивостей і якості декоративних матеріалів

2

 

 

 

45

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин

13

 

 

 

 

Всього годин на предмет :

49

 

 

 

 

 

Викладач                                        Алєсенко М.Є.

ПТП Матеріалознавство (маляр) група 7А

«Погоджено»
Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

«__01__» вересня 2016_ року

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Матеріалознавство» (маляр)

в групах підготовки інтегрованої професії

             «Штукатур (2-4 розряд), маляр (2-3 розряд),

           лицювальник – плиточник (2 – 3 розряд»

(термін навчання 3 роки)

 

 

тем

уро

ків

Назва професій та тем

Кількість годин

Дата занять,

№№ груп

 

 

 

 

                     Маляр 2 розряд

 

 

 

1

 

Загальні відомості про будівельні матеріали

2

 

 

 

1

Класифікація матеріалів, які застосовуються при виконанні малярних робіт

1

 

 

 

2

Сучасні вимоги до якості будівельної продукції. Поняття про державні систему стандартизації в Україні

1

 

 

2

 

Основні властивості будівельних матеріалів

6

 

 

 

3

Фізичні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

4

Хімічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

5

Механічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

6

Технологічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

7

Спеціальні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

8

Експлуатаційні властивості будівельних матеріалі

1

 

 

3

 

Мінеральні зв’язуючі для малярних складів та добавки до них

6

 

 

 

9

Основні поняття і класифікація мінеральних зв’язуючих, їх призначення

1

 

 

 

10

Вапно повітряне та гідравлічне, його застосування

1

 

 

 

11

Гіпсові в’яжучі речовини, їх класифікація

1

 

 

 

12

Портландцемент, його склад, спосіб виробництва

1

 

 

 

13

Рідке скло, область застосування

1

 

 

 

14

Лабораторно – практична робота №1: Визначення терміну тужавлення гіпсового тіста

1

 

 

4

 

Ґрунтувальні склади та підмазувальні пасти

6

 

 

 

15

Ґрунтовки, їх призначення та склад

1

 

 

 

16

Ґрунтовки під водорозбавні фарби

1

 

 

 

17

Ґрунтовки під олійні та емульсійні склади

1

 

 

 

18

Оліфи, їх класифікація, виготовлення

1

 

 

 

19

Підмазувальні пасти, шпаклівки та ремонтно – штукатурні суміші

1

 

 

 

20

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

20

 

 

 

 

Маляр 3 розряд

 

 

 

5

 

Органічні зв’язуючі для малярних сумішей: клеї

3

 

 

 

21

Клеї тваринні

1

 

 

 

22

Клеї рослинні та казеїновий клей

1

 

 

 

23

Синтетичні клеї

1

 

 

6

 

Загальні відомості про пігменти, наповнювачі, розчинники та спеціальні добавки

5

 

 

 

24

Види пігментів, їх призначення й класифікація

1

 

 

 

25

Роль наповнювачів в лакофарбових матеріалах, їх види та застосування

1

 

 

 

26

Призначення розчинників, їх класифікація

1

 

 

 

27

Суміші для видалення лакофарбових плівок

1

 

 

 

28

Сикативи спеціальні добавки та пластифікатори

1

 

 

7

 

Шпаклювальні склади

2

 

 

 

29

Класифікація шпаклівок

1

 

 

 

30

Суміші для ремонту та шпаклювання поверхонь

1

 

 

8

 

Матеріали для обклеювання поверхонь шпалерами

4

 

 

 

31

Види матеріалів, які використовують для обклеювання поверхонь

1

 

 

 

32

Шпалери паперові, вінілові, джутові, металізовані, склошпалери, фотошпалери

 

1

 

 

 

33

Клеї для приклеювання шпалер

1

 

 

 

34

Лабораторно – практична робота №2: Визначення властивостей і оцінка якості шпалер

1

 

 

9

 

Допоміжні матеріали

5

 

 

 

35

Види та призначення допоміжних матеріалів. Мідний купорос та господарське мило

1

 

 

 

36

Віск технічний та натуральний, його застосування

1

 

 

 

37

Соляна кислота, їдкий калій та натрій, їх властивості, застосування

1

 

 

 

38

Шліфувальні шкурки

1

 

 

 

39

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

19

 

 

 

 

Всього годин на предмет :

39

 

 

 

 

 

Викладач                                        Алєсенко М.Є.

 

ПТП Матеріалознавство Група №10

«Погоджено»

Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

 

«__01__» вересня 2016 року

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Матеріалознавство»

в групах підготовки інтегрованої професії

«Маляр (2-3 розряд), штукатур (2-3 розряд)»

 

(Термін навчання 1 рік)

 

 

тем

уро

ків

Назва професій та тем

Кількість годин

Дата занять,

№№ груп

 

 

 

 

                     Маляр, штукатур 2, 3 розряд

 

 

 

1

 

Загальні відомості про будівельні матеріали

4

 

 

 

1

Класифікація будівельних матеріалів

1

 

 

 

2

Матеріали які застосовуються для виконання штукатурних робіт

1

 

 

 

3

Матеріали які застосовуються при виконанні малярних робіт

1

 

 

 

4

Сучасні вимоги до якості будівельної продукції. Поняття про державні систему стандартизації в Україні

1

 

 

2

 

Основні властивості будівельних матеріалів

4

 

 

 

5

Фізичні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

6

Хімічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

7

Механічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

 

8

Технологічні властивості будівельних матеріалів

1

 

 

3

 

Матеріали для підготовки поверхонь під штукатурення

2

 

 

 

9

Штукатурна дранка, замінник драні

1

 

 

 

10

Гідроізоляційні та теплоізоляційні матеріали

1

 

 

4

 

Мінеральні в’яжучі матеріали  та добавки до них

9

 

 

 

11

Основні поняття і класифікація мінеральних в’яжучих, їх призначення

1

 

 

 

12

Вапно повітряне будівельне, його застосування

1

 

 

 

13

Вапно гідравлічне, його застосування

1

 

 

 

14

Гіпсові в’яжучі речовини, їх класифікація

1

 

 

 

15

Портландцемент, його склад, спосіб виробництва

1

 

 

 

16

Інші види цементів, що застосовуються в будівництві

1

 

 

 

17

Добавки до в’яжучих

1

 

 

 

18

Рідке скло, область застосування

1

 

 

 

19

Лабораторно – практична робота №1: Визначення терміну тужавлення гіпсового тіста

1

 

 

5

 

Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів

3

 

 

 

20

Класифікація  заповнювачів для розчинових сумішей і бетонів

1

 

 

 

21

Лабораторно – практична робота №2: Визначення складу домішок, пилоподібних, глинястих частинок у заповнювачах і в’яжучих матеріалах

2

 

 

6

 

Будівельні розчинові суміші

6

 

 

 

22

Класифікація розчинових сумішей

1

 

 

 

23

Застосування розчинових сумішей в опоряджувальних роботах

1

 

 

 

24

Властивості і склад розчинових сумішей

1

 

 

 

25

Вимоги до штукатурних розчинових сумішей

1

 

 

 

26

Приготування, транспортування, контроль якості розчинових сумішей

1

 

 

 

27

Лабораторно – практична робота №3 Визначення рухливості розчинової штукатурної суміші

1

 

 

7

 

Розчини на основі сухих штукатурних розчинових сумішей

5

 

 

 

28

Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням. Основні компоненти сухих будівельних сумішей та їх властивості

1

 

 

 

29

Централізоване приготування сухих будівельних сумішей

1

 

 

 

30

Контрольна робота

1

 

 

 

31

Домішки для надання певних властивостей штукатурним розчиновим сумішам

1

 

 

 

32

Асортимент сучасних сухих будівельних сумішей, які використовуються для виконання штукатурних робіт

1

 

 

8

 

Ґрунтовки та підмазувальні склади

3

 

 

 

33

Ґрунтовки під водорозбавні фарби

1

 

 

 

34

Ґрунтовки під олійні та емульсійні склади

1

 

 

 

35

Підмазувальні пасти, оліфи, їх використання

1

 

 

9

 

Органічні в’яжучі матеріали

3

 

 

 

36

Загальні відомості про органічні в’яжучи та матеріали на їх основі. Бітумні, дьогтеві в’яжучи, їх властивості, призначення й застосування

1

 

 

 

37

Мастики, емульсії, пасти, їх види, способи приготування

1

 

 

 

38

Клеї тваринні, рослині, синтетичні

1

 

 

10

 

Наповнювачі для мастик і полімерних розчинових сумішей

1

 

 

 

39

Загальні відомості про полімерні оздоблювальні матеріали. Порошкоподібні та волокнисті наповнювачі

1

 

 

11

 

Загальні відомості про пігменти, наповнювачі, розчинники та спеціальні добавки

4

 

 

 

40

Види пігментів, їх призначення й класифікація

1

 

 

 

41

Роль наповнювачів в лакофарбових матеріалах, їх види та застосування

1

 

 

 

42

Призначення розчинників, їх класифікація

1

 

 

 

43

Суміші для видалення лакофарбових плівок

1

 

 

12

 

Шпаклювальні склади

2

 

 

 

44

Шпаклівки під водорозбавні фарби

1

 

 

 

45

 

Шпаклівки під вододисперсійні фарбові суміші. Олійні шпаклівки

1

 

 

13

 

Матеріали для обклеювання поверхонь шпалерами

3

 

 

 

46

Види матеріалів, які використовують для обклеювання поверхонь

1

 

 

 

47

Шпалери паперові, вінілові, джутові, металізовані, склошпалери, фотошпалери

 

1

 

 

 

48

Лабораторно – практична робота №4: визначення властивостей і оцінка якості шпалер

1

 

 

14

 

Допоміжні матеріали

4

 

 

 

49

Види та призначення допоміжних матеріалів. Мідний купорос та господарське мило

1

 

 

 

50

Віск технічний та натуральний, його застосування

1

 

 

 

51

Соляна кислота, їдкий калій та натрій, їх властивості, застосування

1

 

 

 

52

Шліфувальні шкурки

1

 

 

15

 

Облицювальні вироби на основі гіпсу, мінеральних волокон, вапна, азбестоцементу

2

 

 

 

53

Гіпсові й азбестоцементні листи , їх призначення

1

 

 

 

54

Мастики для наклеювання гіпсокартонних листів із декоративними шарами

1

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Матеріали для кріплення опоряджувальних гіпсокартонних листів

3

 

 

 

55

Основні види гіпсокартонних листів. Процес виробництва ГКЛ

1

 

 

 

56

Матеріали,  які застосовують для закріплення листів до поверхонь та обробки швів у гіпсокартонних обшивках

1

 

 

 

57

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

58

 

 

 

 

Всього годин на предмет :

58

 

 

 

 

 

Викладач                                        Алєсенко М.Є.

Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням. Основні компоненти сухих будівельних сумішей та їх властивості

Розвиток виробництва композиційних матеріалів будівельної хімії, насамперед сухих будівельних сумішей, в Україні має ряд особливостей у порівнянні з іншими галузями будівельної індустрії, що і відбилося на термінології цих матеріалів. Перші сухі модифіковані суміші на українському ринку з’явилися на початку 90-х років і, як правило, це були суміші імпортного виробництва. Вони мали найменування, які були перекладом російською або українською (іноді з помилками) мовами назв сумішей, прийнятих у країні виробника.
З розвитком вітчизняного виробництва кожна фірма-виробник розробляла власну систему класифікації і назви сумішей, виходячи най-частіше із суб’єктивних поглядів на принципи її побудови.
За видом в’яжучого, яке застосовується, сухі будівельні суміші підрозділяються на прості і складні. Складні суміші, на відміну від простих складаються з декількох в’яжучих речовин. Вміст кожної з них у складі суміші повинен бути не менше 10%. При цьому як в’яжуче у суміші може бути використане і полімерне зв’язуюче у вигляді редиспергуючого порошку або полімерної дисперсії, для чого в систему класифікації СБС вводиться нова група – полімерні СБС.
Якщо в’яжучого (зв’язуючого) в суміші менше 10%, то воно виконує в композиції функцію модифікатора і відноситься до добавок.
При цьому, як правило, суміші на основі гіпсового і полімерногов’яжучого використовуються для внутрішніх оздоблювально-ремонтних робіт, а на основі цементного в’яжучого – для зовнішніх і внутрішніх робіт. Суміші на основі тільки вапняного в’яжучого у сучасних будівельних роботах застосовуються відносно рідко. Двокомпонентні склади також відносяться до матеріалів на основі складних в’яжучих (зв’язуючих). У готових до застосування дисперсійних полімерних складах у якості зв’язуючого звичайно використовується водна полімерна дисперсія, хоча мають місце випадки введення в їх рецептуру мінеральних в’яжучих. І тоді вони відносяться до матеріалів на основі складного (комплексного) в’яжучого.

Централізоване приготування сухих будівельних сумішей

У будівельній практиці при виконанні певного виду робіт (штукатурні гідроізоляційні, влаштування підлог, теплоізоляції огороджувальних конструкцій) поряд із сухими використовуються і готові до застосування дисперсійні полімерні композиції (ґрунтовки, фарби, різні клеї, лицьові штукатурки, герметики тощо), що за своїми властивостями і характеристиками повинні сполучатися з відповідними покриттями, приготовленими із сухих будівельних сумішей, утворювати з ними єдину комплексну систему. Таке положення визначає необхідність створення єдиної класифікації нових будівельних матеріалів, універсальної як для : сумішей, так і для композиційних полімерних складів, готових до застосування. Спроба створення єдиної класифікації розпочата фірмами «Полірем» та “Хенкель-Баутехнік (Україна), причому основні характеристики однотипних матеріалів певної області застосування в цій класифікації відповідають один одному, а їх базові показники знаходяться на рівні вимог європейських нормативів.
За основну одиницю універсальної класифікації прийнято тип композиційного матеріалу, обумовлений його призначенням. У загальному класифікації таких типів десять: клеючі склади (у т.ч. мурувальні); Заповнювачі швів; Штукатурки;
Шпаклівки (склади для підготовки поверхні під обробку); Наливні підлоги;
Гідроізолювальні та ущільнювальні склади (у т.ч. монтажні) ; ґрунтувальні склади (праймери); Фарби; Водозахисні склади; Герметики.

Домішки для надання певних властивостей штукатурним розчиновим сумішам

Для виготовлення сухих сумішей використовуються різноманітні за номенклатурою і властивостями матеріали. Кожний з них надає певні властивості готовим сухим сумішам і будівельним розчинам, виготовленим на їхній основі.
Ці матеріали можна поділити на декілька груп:
• органічні в’яжучі;
• мінеральні в’яжучі;
• наповнювачі – природно-дисперсні, природні, механічно-дисперговані, синтетичні, армуючі волокнисті (природні, механічно дисперговані і синтезовані);
• водоутримуючі добавки – метилцелюлоза, розчинювальна у воді, бетонітові глини, в тому числі модифіковані;
• суперпластифікатори – продукти конденсації: нафтамен сульфокислоти і формальдегіду і комплексні добавки на їхній основі;
• піногасники – матеріали виготовлені на основі кремнійорганічних речовин, на основі ефірів вищих жирних спиртів, на основі амінів;
• пігменти – неорганічні і органічні різних забарвлень;
• емульгатори – поверхнево активні речовини;
• регулятори тужавлення будівельних матеріалів: прискорювачі (солі лужних і лужноземельних металів та соляної або вугільної кислоти) і уповільнювачі тужавлення (полісахариди, клеї тваринного походження);
• гідрофобізувальні добавки.
Усі ці складові сухих сумішей визначають їхні будівельні властивості, тобто фізичні, хімічні, фізико-хімічні і технологічні, які контролюються заводськими лабораторіями.

Асортимент сучасних сухих будівельних сумішей, які використовуються для виконання штукатурних робіт

Цементовмісні штукатурні сухі суміші “Кнауф”. Штукатурка мінеральна рельєфна “Рустікпутц-Мінерал” – біла мінеральна, цементовмісна штукатурка з розміром зерна 2,8 мм. Використовується для декоративного покриття як в інтер’єрі, так і для стійкого до дії атмосферних агентів особливо якісного фасадного покриття. Перед оштукатурюванням усі поверхні повинні покриватися мінеральною ґрунтовкою “Путцгрунд-Мінерал”. Якщо під оштукатурювання призначені крейдові або основи з цементною штукатуркою, то їх потрібно укріпити глибокою ґрунтовкою Кнауф “Тіфенгрунд”. Водостійкі, кольорові покриття поверхонь, що підлягають оштукатурюванню, перед нанесенням на них глибокої ґрунтовки повинні бути очищені від фарби і пилу.
Для виготовлення штукатурного розчину 20 кг сухої штукатурки “Рустікпутц-Мінерал” слід перемішати роторною мішалкою у чистій ємності з 4 л чистої води до густої маси без грудок. Отриману суміш слід витримати (для її набухання протягом 10 хв.), після чого знов перемішати. Отриманий штукатурний розчин слід використати за 1,5 год. У випадку розшарування залишеної в ємності суміші її необхідно перед використанням знов енергійно перемішати. Витрати суміші 2,5 кг/м2. Термін зберігання сухої суміші – 6 міс.
Підприємства “Кнауф” також випускають мінеральну штукатурку 260 “Ролпутц-Мінерал” під валик. Це штукатурка особливої якості для на катування її на поверхні валиком. Вона придатна для оздоблювання інтер’єрів та фасадів. Завдяки паро- і повітропроникненню штукатурка “Роллпутц-Мінерал” сприяє формуванню здорового мікроклімату н приміщеннях. Штукатурку слід наносити на відповідно заґрунтовані поверхні.
Для виготовлення штукатурного розчину “Ролпутц-Мінерал” треба 20 кг сухої суміші розмішати у 4,8 л чистої води до густої (без грудок) маси за допомогою роторної мішалки. Отриманий розчин слід залишити на 10 хв. для набухання, а потім знов його перемішати. Розчин слід ви користати протягом 1,5 год. Витрата штукатурки складає не менше за 2кг/м2. Строк зберігання – 6 міс.

Ґрунтовки під водорозбавні фарби

Грунтувальна суміш призначена для зменшення відсмоктуючої здатності пористої поверхні і створення на ній міцної плівки, яка під час фарбування дасть змогу створити рівномірне фарбове покриття.
Ту чи іншу грунтувальну суміш застосовують залежно від виду поверхні, яку треба фарбувати, і способу фарбу-вання. Під клейове фарбування використовують купоросну, галунну або миловарну грунтовку.
Мідний купорос або галуни, що входять до складу грунтовки, реагуе з господарським милом, утворюючи нерозчинні у воді металеві солі жирних кислот, які разом з іншими складовими частинами грунтовки і створюють на поверхні міцну плівку. Крім того, мідний купорос е добрим антисептиком, тобто речовиною, здатною знешкоджувати гнильні бактерії. Тому у грунтовці його застосовують також як протраву.
Склад купоросної грунтовки
(на 10 л суміші)
Мідний купорос 200—260 г
Мило господарське (40%-не) 250 г
Клей тваринний сухий 200 г
Оліфа 25—30 г Крейда 2—3 кг
Вода До 10 л
Спосіб приготування. Сухий клей подрібнюють і протягом 6 — 12 год замочують у воді. Клей підігрівають і, перемішуючи його, добавляють мило, нарізане дрібними кусочками (стружкою). У 2 л гарячої води в окремій дерев’яній або скляній посудині розчиняють мідний купорос. До мильно – клейового розчину, старанно перемішуючи, добавляють оліфу. В утворену емульсію ОВ поступово вливають розчин мідного купоросу, засипають крейду і всю суміш розводять водою до об’єму 10 л.

Гіпсові вироби й азбестоцементні листи, їх призначення

Гіпсові матеріали та вироби класифікують:

За призначенням:
– стінові та перегородочні для огороджуючих конструкцій;
– конструкційні, у тому числі несучі;
– оздоблювальні;
– акустичні;
– облицювальні (декоративні);
– вогнезахисні;
– теплоізоляційні;
– спеціальні.
За конструкцією:
– суцільні;
– порожнисті;
– армовані;
– неармовані.
За складом:
– гіпсові, виготовлені з гіпсових в’яжучих речовин (неводостійких і водостійких) та води з хімічними добавками або без них;
– гіпсобетонні, що вміщують окрім гіпсових в’яжучих речовин, різні мінеральні або органічні наповнювачі та (або) заповнювачі, а також хімічні добавки.
По виду лицьової поверхні:
– без оздоблення;
– з оздобленням.
По відношенню до умов експлуатації:
– з неводостійких гіпсових в’яжучих речовин, призначених до умов, що виключають систематичне зволоження, і в приміщеннях з сухим і нормальним вологісними режимами у відповідності до ДБН. В. 2.6. – 31: 2006 “Конструкції будівель споруд. Теплова ізоляція будівель”;
– з водостійких гіпсових в’яжучих речовин, призначених для застосування в зовнішніх і внутрішніх конструкціях будівель з сухим, нормальним і вологим режимом експлуатації.

Мастики для наклеювання гіпсокартонних листів із декоративними шарами

Для закріплення ГКЛ до різних підготовлених до сухої штукатурки поверхонь використовують монтажний клей «Перлфікс» на гіпсовій основі. Він призначений для приклеювання ГКЛ до поверхні з нерівністю до 20 мм, а також для приклеювання до стін і ГКЛ ізоляційних матеріалів (пінополістирол, мінеральна вата) і комбінованих гіпсових панелей усередині приміщень. Середня норма витрати клею становить 5 кг суміші на 1 м2.
Для зменшення всмоктувальної здатності стіни, збудовані з пористого (гігроскопічного) матеріалу, обробляють ґрунтовкою «Грундерміттель» або «Тіфенгрунд», що дає змогу збільшити зчеплення клею з основою. Гладенькі поверхні стін, що погано всмоктують вологу, наприклад цементобетонні, слід попередньо обробити ґрунтовкою «Бетонконтакт», що значно поліпшує зчеплення монтажного клею з основою.
Ґрунтовку «Грундерміттель» випускають у відрах місткістю 15 кг. При розведенні водою у співвідношенні 1 : 3 витрата ґрунтовки становить 0,1 кг на 1 м2 поверхні стіни. Роботи, пов’язані з нанесенням ґрунтовки, можна виконувати за температури не нижче ніж 5 °С.
Ґрунтовка «Тіфенгрунд» готова до використання, призначена для попереднього оброблення з метою поліпшення адгезії (зчеплення покриття з основою) та укріплення поверхні, для ґрунтування дуже гігроскопічних поверхонь (гіпсова штукатурка, ГКЛ і ГКП, наливні підлоги), що активно всмоктують вологу. Ця ґрунтовка є чистим, екологічним продуктом, нешкідливим для людини. Вона пропускає водяну пару, яка накопичується всередині приміщень, що забезпечує «дихання» обґрунтованих поверхонь. Перед використанням ґрунтовку перемішують і наносять щіткою або валиком по всій поверхні основи. Розріджувати ґрунтовку «Тіфенгрунд» не можна. Роботи виконують за температури повітря і основи не менше ніж 5 °С. Наступні технологічні операції з обробленою поверхнею можна здійснювати тільки після її висихання через 3 год. Ґрунтовка «Тіфенгрунд» випускається у відерцях місткістю 5 л. Термін її зберігання 1 рік.