Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
2. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
3. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
4. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
5. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
6. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
7. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
8. Які є способи виробництва портландцементу?
9. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
10. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
11. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №3

Тема №3 Облицювальні матеріали

Картка – завдання МЗН – Л – 3 – 1 – 1

1. Товщина всіх керамічних плиток повинна бути не більше:
2. До якого типу відноситься емальована плитка подвійного випалювання з пористою та кольоровою основою, формована пресуванням?
3. Чим покривають емалеву плитку?
4. Які форми плиток є найпоширенішими?
5. Як називається плитка, яку виготовляють з розплавлених металургійних шлаків?
6. Яку плитку застосовують для підлог у лабораторіях і цехах з підвищеними вимогами до хімічної стійкості?
7. З якої сировини виготовляють керамічні плитки?
8. Яку плитку виготовляють з порошкоподібної суміші?
9. З яких послідовних операцій складається цикл виробництва керамічної плитки?
10. Кожна керамічна плитка повинна мати рівномірну товщину. Допускається відхилення в товщині однієї плитки не більше:
11. Як називають плитку яку наклеюють лицьовим боком на папір?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №2

Тема №2 Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання

Картка – завдання МЗН – Л – 2 – 1 – 1

1. Тверді природні і штучні матеріали здатні обробляти поверхню матеріалів називають:
2. Як використовується пемза при виконанні лицювальних робіт?
3. До яких гірських порід відноситься пемза?
4. Абразивний шар на папері закріплюють:
5. Який матеріал застосовують для абразивного шару абразивного паперу?
6. Наждак це:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
2. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
3. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
4. Як класифікують матеріали за походженням?
5. Як класифікують матеріали за призначенням?
6. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
7. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
8. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
9. До яких властивостей відноситься колір?
10. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
11. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають: