Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
2. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
3. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
4. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
5. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
6. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
7. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
8. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
9. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
10. Які є способи виробництва портландцементу?
11. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №3

Тема №3 Облицювальні матеріали

Картка – завдання МЗН – Л – 3 – 1 – 1

1. Чим покривають емалеву плитку?
2. Яку плитку застосовують для підлог у лабораторіях і цехах з підвищеними вимогами до хімічної стійкості?
3. Як називається плитка, яку виготовляють з розплавлених металургійних шлаків?
4. Як називають плитку яку наклеюють лицьовим боком на папір?
5. До якого типу відноситься емальована плитка подвійного випалювання з пористою та кольоровою основою, формована пресуванням?
6. Кожна керамічна плитка повинна мати рівномірну товщину. Допускається відхилення в товщині однієї плитки не більше:
7. Товщина всіх керамічних плиток повинна бути не більше:
8. Які форми плиток є найпоширенішими?
9. З якої сировини виготовляють керамічні плитки?
10. Яку плитку виготовляють з порошкоподібної суміші?
11. З яких послідовних операцій складається цикл виробництва керамічної плитки?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №2

Тема №2 Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання

Картка – завдання МЗН – Л – 2 – 1 – 1

1. Абразивний шар на папері закріплюють:
2. Тверді природні і штучні матеріали здатні обробляти поверхню матеріалів називають:
3. До яких гірських порід відноситься пемза?
4. Який матеріал застосовують для абразивного шару абразивного паперу?
5. Наждак це:
6. Як використовується пемза при виконанні лицювальних робіт?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
2. До яких властивостей відноситься колір?
3. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
4. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
5. Як класифікують матеріали за походженням?
6. Як класифікують матеріали за призначенням?
7. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
8. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
9. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
10. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
11. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують: