Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
2. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
3. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
4. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
5. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
6. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
7. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
8. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
9. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
10. Які є способи виробництва портландцементу?
11. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №3

Тема №3 Облицювальні матеріали

Картка – завдання МЗН – Л – 3 – 1 – 1

1. Як називається плитка, яку виготовляють з розплавлених металургійних шлаків?
2. Яку плитку виготовляють з порошкоподібної суміші?
3. Кожна керамічна плитка повинна мати рівномірну товщину. Допускається відхилення в товщині однієї плитки не більше:
4. Чим покривають емалеву плитку?
5. Які форми плиток є найпоширенішими?
6. Яку плитку застосовують для підлог у лабораторіях і цехах з підвищеними вимогами до хімічної стійкості?
7. Як називають плитку яку наклеюють лицьовим боком на папір?
8. З яких послідовних операцій складається цикл виробництва керамічної плитки?
9. До якого типу відноситься емальована плитка подвійного випалювання з пористою та кольоровою основою, формована пресуванням?
10. З якої сировини виготовляють керамічні плитки?
11. Товщина всіх керамічних плиток повинна бути не більше:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №2

Тема №2 Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання

Картка – завдання МЗН – Л – 2 – 1 – 1

1. Наждак це:
2. Абразивний шар на папері закріплюють:
3. Який матеріал застосовують для абразивного шару абразивного паперу?
4. Як використовується пемза при виконанні лицювальних робіт?
5. Тверді природні і штучні матеріали здатні обробляти поверхню матеріалів називають:
6. До яких гірських порід відноситься пемза?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
2. До яких властивостей відноситься колір?
3. Як класифікують матеріали за призначенням?
4. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
5. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
6. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
7. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
8. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
9. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
10. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
11. Як класифікують матеріали за походженням?