Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
2. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
3. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
4. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
5. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
6. Які є способи виробництва портландцементу?
7. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
8. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
9. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
10. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
11. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №3

Тема №3 Облицювальні матеріали

Картка – завдання МЗН – Л – 3 – 1 – 1

1. Як називають плитку яку наклеюють лицьовим боком на папір?
2. Кожна керамічна плитка повинна мати рівномірну товщину. Допускається відхилення в товщині однієї плитки не більше:
3. Яку плитку застосовують для підлог у лабораторіях і цехах з підвищеними вимогами до хімічної стійкості?
4. З якої сировини виготовляють керамічні плитки?
5. З яких послідовних операцій складається цикл виробництва керамічної плитки?
6. Як називається плитка, яку виготовляють з розплавлених металургійних шлаків?
7. Які форми плиток є найпоширенішими?
8. Чим покривають емалеву плитку?
9. Яку плитку виготовляють з порошкоподібної суміші?
10. Товщина всіх керамічних плиток повинна бути не більше:
11. До якого типу відноситься емальована плитка подвійного випалювання з пористою та кольоровою основою, формована пресуванням?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №2

Тема №2 Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання

Картка – завдання МЗН – Л – 2 – 1 – 1

1. Як використовується пемза при виконанні лицювальних робіт?
2. Який матеріал застосовують для абразивного шару абразивного паперу?
3. Тверді природні і штучні матеріали здатні обробляти поверхню матеріалів називають:
4. Абразивний шар на папері закріплюють:
5. Наждак це:
6. До яких гірських порід відноситься пемза?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
2. Як класифікують матеріали за походженням?
3. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
4. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
5. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
6. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
7. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
8. Як класифікують матеріали за призначенням?
9. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
10. До яких властивостей відноситься колір?
11. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають: