Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. Які є способи виробництва портландцементу?
2. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
3. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
4. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
5. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
6. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
7. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
8. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
9. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
10. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
11. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №3

Тема №3 Облицювальні матеріали

Картка – завдання МЗН – Л – 3 – 1 – 1

1. З якої сировини виготовляють керамічні плитки?
2. До якого типу відноситься емальована плитка подвійного випалювання з пористою та кольоровою основою, формована пресуванням?
3. З яких послідовних операцій складається цикл виробництва керамічної плитки?
4. Як називають плитку яку наклеюють лицьовим боком на папір?
5. Яку плитку виготовляють з порошкоподібної суміші?
6. Кожна керамічна плитка повинна мати рівномірну товщину. Допускається відхилення в товщині однієї плитки не більше:
7. Як називається плитка, яку виготовляють з розплавлених металургійних шлаків?
8. Які форми плиток є найпоширенішими?
9. Товщина всіх керамічних плиток повинна бути не більше:
10. Яку плитку застосовують для підлог у лабораторіях і цехах з підвищеними вимогами до хімічної стійкості?
11. Чим покривають емалеву плитку?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №2

Тема №2 Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання

Картка – завдання МЗН – Л – 2 – 1 – 1

1. Абразивний шар на папері закріплюють:
2. До яких гірських порід відноситься пемза?
3. Який матеріал застосовують для абразивного шару абразивного паперу?
4. Наждак це:
5. Тверді природні і штучні матеріали здатні обробляти поверхню матеріалів називають:
6. Як використовується пемза при виконанні лицювальних робіт?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
2. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
3. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
4. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
5. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
6. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
7. До яких властивостей відноситься колір?
8. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
9. Як класифікують матеріали за походженням?
10. Як класифікують матеріали за призначенням?
11. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають: