Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
2. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
3. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
4. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
5. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
6. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
7. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:
8. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
9. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
10. Які є способи виробництва портландцементу?
11. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №3

Тема №3 Облицювальні матеріали

Картка – завдання МЗН – Л – 3 – 1 – 1

1. Чим покривають емалеву плитку?
2. Яку плитку виготовляють з порошкоподібної суміші?
3. До якого типу відноситься емальована плитка подвійного випалювання з пористою та кольоровою основою, формована пресуванням?
4. З якої сировини виготовляють керамічні плитки?
5. Як називається плитка, яку виготовляють з розплавлених металургійних шлаків?
6. Які форми плиток є найпоширенішими?
7. Кожна керамічна плитка повинна мати рівномірну товщину. Допускається відхилення в товщині однієї плитки не більше:
8. Як називають плитку яку наклеюють лицьовим боком на папір?
9. Товщина всіх керамічних плиток повинна бути не більше:
10. Яку плитку застосовують для підлог у лабораторіях і цехах з підвищеними вимогами до хімічної стійкості?
11. З яких послідовних операцій складається цикл виробництва керамічної плитки?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №2

Тема №2 Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання

Картка – завдання МЗН – Л – 2 – 1 – 1

1. Як використовується пемза при виконанні лицювальних робіт?
2. Який матеріал застосовують для абразивного шару абразивного паперу?
3. До яких гірських порід відноситься пемза?
4. Наждак це:
5. Абразивний шар на папері закріплюють:
6. Тверді природні і штучні матеріали здатні обробляти поверхню матеріалів називають:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
2. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
3. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
4. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
5. Як класифікують матеріали за призначенням?
6. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
7. Як класифікують матеріали за походженням?
8. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
9. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
10. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
11. До яких властивостей відноситься колір?