Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
2. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
3. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
4. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
5. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
6. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
7. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
8. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
9. Які є способи виробництва портландцементу?
10. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
11. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №3

Тема №3 Облицювальні матеріали

Картка – завдання МЗН – Л – 3 – 1 – 1

1. До якого типу відноситься емальована плитка подвійного випалювання з пористою та кольоровою основою, формована пресуванням?
2. Як називають плитку яку наклеюють лицьовим боком на папір?
3. З яких послідовних операцій складається цикл виробництва керамічної плитки?
4. Чим покривають емалеву плитку?
5. З якої сировини виготовляють керамічні плитки?
6. Які форми плиток є найпоширенішими?
7. Як називається плитка, яку виготовляють з розплавлених металургійних шлаків?
8. Товщина всіх керамічних плиток повинна бути не більше:
9. Яку плитку виготовляють з порошкоподібної суміші?
10. Кожна керамічна плитка повинна мати рівномірну товщину. Допускається відхилення в товщині однієї плитки не більше:
11. Яку плитку застосовують для підлог у лабораторіях і цехах з підвищеними вимогами до хімічної стійкості?

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №2

Тема №2 Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання

Картка – завдання МЗН – Л – 2 – 1 – 1

1. Тверді природні і штучні матеріали здатні обробляти поверхню матеріалів називають:
2. Як використовується пемза при виконанні лицювальних робіт?
3. Наждак це:
4. Який матеріал застосовують для абразивного шару абразивного паперу?
5. До яких гірських порід відноситься пемза?
6. Абразивний шар на папері закріплюють:

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №1

Тема №1 Класифікація й вимоги до будівельних матеріалів

Картка – завдання МЗН – Л – 1 – 1 – 1

1. До якого виду властивостей відноситься опір удару?
2. Як класифікують матеріали за призначенням?
3. В яких випадках потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
4. До яких властивостей відноситься колір?
5. До якого виду властивостей відноситься атмосферостійкість?
6. Здатність матеріалу чинити опір руйнівної дії зовнішніх факторів характеризують:
7. До якого виду властивостей відноситься розпилюваність?
8. Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню або деформаціям під дією зовнішніх навантажень характеризують:
9. Здатність матеріалу зменшуватися за масою й об’ємом при спільній дії абразивного матеріалу та стиральних зусиль називають:
10. Здатність матеріалів під впливом зовнішніх навантажень руйнуватися без попередніх пластичних деформацій називають:
11. Як класифікують матеріали за походженням?