Кваліфікаційна характеристика лицювальник – плиточник ІІІ розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 1. 1. Професія: 7132 Лицювальник-плиточник

 

 1. Кваліфікація: лицювальник-плиточник 3-го розряду


 1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину; види і властивості матеріалів, що застосовуються для плиткового облицювання поверхонь; інструменти і пристосування для виконання плиткових робіт; технологію підготовки і обробки плиток; призначення розчинозмішувачів, їх будова та принцип дії; технологію механізованого приготування розчинів і клеючих сумішей; послідовність укладання гідроізоляції та влаштування стяжок; способи встановлення та кріплення плиток на поверхні; технологічні операції при лицюванні поверхонь стін керамічними плитками на розчині і з використанням клеючих сумішей; методи настилання підлог керамічними плитками на розчині; прості методи настилання підлог керамічними плитками з використанням клеючих сумішей; вимоги до якості лицювання; прийоми роботи з рівнем; дефекти облицьованих поверхонь та способи їх усунення; методи ремонту облицьованих стін та плиткових покриттів підлоги; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

Повинен уміти: підготувати плитки для настилання підлоги і лицювання поверхні; розрізати плитки склорізом, ручним плиткорізом, електроінструментом; висвердлювати отвори; різати, перерубувати плитки і приточувати кромки;  приготувати розчин і клейову суміш механізовано; укладати гідроізоляцію на різні основи; виконувати влаштування цементно-пісчаної стяжки; облицьовувати поверхню стін керамічною плиткою «шов в шов», «врозбіг» на розчині; настилати основи керамічною плиткою на розчині;  заповнити шви між плитками; перевіряти вертикальність і горизонтальність облицьованих поверхонь; ремонтувати облицьовані поверхні та усувати дефекти; виконувати прості роботи під час облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

 

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-плиточник 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-плиточник 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 

 1. Сфера професійного використання випускника

Будівництво. Покриття підлоги й облицювання стін (Cекція F, клас 43.33).

Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення терміну навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження відповідно до законодавства.

Кваліфікаційна характеристика лицювальник – плиточник ІІ розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

 (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 1.  Професія: 7132 Лицювальник-плиточник

 

 1. Кваліфікація: лицювальник-плиточник 2-го розряду


 

 1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються для облицювання плиткою; правила приготування розчину вручну; найменування і призначення ручного інструменту, електроінструменту, пристосувань та інвентарю; способи підготовки поверхонь під облицювання традиційними методами і з використанням сучасних технологій; способи і правила укладання рядових плиток; правила і норми з охорони праці  під час виконання робіт.

Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками;  підбирати необхідні інструменти, прилади, матеріали; сортувати плитку за розміром, кольором та ґатунком; приготувати розчини та розчинні суміші; підготувати різні види поверхонь, які підлягають облицюванню.

 

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)   додержуватись норм технологічного процесу;

в)   не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

 1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-плиточник 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 

 1. Сфера професійного використання випускника

Будівництво. Покриття підлоги й облицювання стін (Секція F, клас 43.33).

 1. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження відповідно до законодавства.

Тематична атестація (матеріалознавство) лицювальники Тема №4

Тема №4 Мінеральні в’яжучі та добавки до них

Картка – завдання МЗН – Л – 4 – 1 – 1

1. Тужавіння шлакопортландцементу відбувається:
2. За який період часу затверділе цементне тісто набуває практично найбільшої міцності?
3. До якого виду в’яжучих відноситься портландцемент?
4. Які є способи виробництва портландцементу?
5. Для портландцементу початок тужавіння має настати не раніш як:
6. Активність і марка цементу характеризуються його механічною:
7. Які цементи перевозять тільки в паперових мішках?
8. За технічними умовами гідрофобний цемент не повинен убирати в себе воду впродовж:
9. Кінець тужавіння портландцементу має настати не пізніше як:
10. При понижені температури оточуючого середовища термін тужавіння цементного тіста:
11. В’яжучі речовини які можуть тверднути й тривалий час зберігати міцність лише на повітрі називаються:

ПТП Технологія лицювальних та плиткових робіт

 

«Погоджено»

Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

   « 01» вересня 2017року

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Технологія лицювальних та плиткових робіт»

в групах підготовки інтегрованої професії

              «Штукатур (2-4 розряд), маляр (2-3 розряд),

           лицювальник – плиточник (2 – 3 розряд»

(термін навчання 3 роки)

 

№ тем

уроків

Назва професій та тем
Кількість годин Дата занять,

№№ груп

 
Лицювальник – плиточник 2 розряд
1 Значення облицювальних робіт в будівництві 1
  1 Значення професії лицювальника-плиточника, перспективи її розвитку. Кваліфікаційна характеристика лицювальника-плиточника 2-го розряду. 1
2 Основні відомості про частини і конструкції будівель 4
  2 Загальні відомості про будівлі і споруди 1
  3 Вимоги до будівель і споруд 1
  4 Елементи будівель 1
  5 Типи підлог цивільних і промислових будівель. 1
3 Загальні відомості про лицювальні та плиткові  роботи 2
  6 Види плиткових робіт. 1
  7 Вимоги до поверхонь, що облицьовуються.

Інструмент для перевірки поверхні, що облицьовується.

1
4 Технологія сортування плиток 2
8 Сортування плиток за розміром, кольором та ґатунком. Прилади для сортування плиток. 1
9 Практична робота №1 Сортування плиток за розміром. 1
5 Технологія підготовки вертикальної поверхні під лицювання традиційними методами та з використанням сучасних технологій 6
10 Інструменти i пристосування для підготовки поверхонь. 1
11 Характеристика поверхонь, які підлягають облицюванню. 1
12 Види, зміст і послідовність виконання робіт по підготовці поверхонь під лицювання. 1
13 Оцінка якості поверхні основи: перевірка міцності, рівності, вертикальності, горизонтальності поверхні. 1
14 Способи підготовки бетонних, цегляних та оштукатурених поверхонь. 1
15 Організація робочого місця. Охорона праці при підготовчих роботах по облицюванню різних поверхонь плитками. 1
6 Технологія підготовки основи під настилання підлоги традиційними методами та з використанням сучасних технологій 5
16 Підготовка основи під настилання підлоги. 1
17 Усунення з пoвepxнi підлоги жирових плям розчином соляної кислоти. 1
18 Ґрунтування основи під настилання підлоги. 1
19 Контроль якості виконання підготовчих робіт. 1
20 Організація робочого місця і охорона праці при виконанні робіт. 1
7 Технологія приготування розчинів, сухих сумішей 5
21 Види розчинів, які використовують для лицювання поверхонь і настилання підлоги. 1
22 Склади розчинів. Інструменти та інвентар для приготування розчинів. 1
23 Правила приготування розчинів вручну. 1
24 Приготування клейових сумішей. 1
25 Організація робочого місця i вимоги охорони праці при приготування розчинів і клейових сумішей. 1
8 Способи і правила укладання рядових плиток 2
26 Види і послідовність виконання робіт при лицюванні вертикальних поверхонь та настиланні підлоги.
27 Контрольна робота
  Всього годин: 27
  Лицювальник – плиточник 3 розряд  
9 Відомості про професію. Вимоги будівельних норм і правил 2
  28 Вимоги будівельних норм і правил до поверхонь, які облицьовуються і основ під настилання підлоги та до плиткових облицювань. 1
  29 Вплив лицювання поверхонь на довговічність експлуатації і підвищення естетики опорядження будівель і споруд. 1
10 Будова і застосування висків, рівнів 4
  30 Призначення висків, рівнів у будівництві. 1
  31 Види рівнів. 1
  32 Влаштування і застосування в облицювальних роботах спиртових і водяних  рівнів. 1
  33 Лазерний рівень, його застосування і використання. 1
11 Технологія підготовки і обробки плиток 2
  34 Інструменти і пристосування, якi використовуються для різки, рубки, свердлення; їх будова, використання i догляд. 1
  35 Розмітка плиток. Свердління отворів, різка, перерубування плиток, підточування кромок. 1
12 Технологія механізованого приготування розчинів і клеючих сумішей 5
  36 Розчинозмішувачі, їх призначення, будова та принцип дії. 1
  37 Інструменти і пристосування. 1
  38 Дозування матеріалів, завантаження, перемішування і перевірка якості приготовлених розчинів. 1
  39 Організація робочого місця і вимоги охорони праці при приготуванні розчинів механізованим способом. 1
40 Практична робота: № 2 Розрахунок складових частин розчину 1
13 Технологія влаштування стяжок 7
  41 Влаштування основ по ґрунту 1
  42 Бетонна підготовка під підлоги. 1
  43 Укладання гiдроiзоляцiї по дерев’яній та бетонній основі. 1
  44 Влаштування цементно-піщаних стяжок пiд підлогу по маяках. 1
  45 Використання сучасних технологій і матеріалів при укладанні стяжки. 1
  46 Контроль якості виконання підготовчих робіт. 1
  47 Організація робочого місця і охорона праці при виконанні робіт. 1
14 Технологія лицювання вертикальних поверхонь  плитками 20
  48 Інструменти, пристосування та інвентар для вертикального лицювання поверхонь. 1
  49 Влаштування вирівнюючого шару під лицювання поверхонь плиткою на розчині. 1
  50 Елементи лицювання. 1
  51 Особливості виконання робіт при лицюванні поверхні стін до і після настилання підлоги. 1
  52 Загальні правила укладання плитки. 1
  53 Принципи укладання керамічної плитки. 1
  54 Методи облицювання стін керамічною плиткою. 1
  55 Методи укладання плиток на стіну. 1
  56 Укладання плитки на стіну на цементний розчин. 1
  57 Способи укладання плиток. 1
  58 Лицювання стін керамічними плитками на розчині способом «шов в шов», «врозбіг». 1
  59 Технологія лицювання стін скляними плитками на розчині. 2
  60 Прості методи лицювання вертикальних поверхонь з використанням клейових сумішей. 2
  61 Вимоги охорони праці при виконанні  вертикального лицювання. 1
  62 Оцінка якості лицювання. 1
  63 Практична робота: №3 Розрахунок необхідної кількості плиток для даної площі стін. 1
  64 Практична робота: №4 Розрахунок необхідної кількості розчину для даної площі стін.

 

 

1
  65 Контрольна робота 1
15 Технологія настилання плиткових підлог 15
  66 Види плиткових підлог та їх конструкція. 1
  67 Види робіт при настиланні підлоги та їx технологічна послідовність. 1
  68 Інструменти, пристосування та інвентар для настилання підлоги. 1
  69 Винесення відмітки рівня чистої підлоги. 1
  70 Встановлення закріплення маяків на підлозі. 1
  71 Вибір малюнка підлоги. 1
  72 Підготовка прошарку розчину для укладання плиток. 1
  73 Методи настилання підлоги керамічними плитками. 1
  74 Способи настилання плитки прямими рядами. 1
  75 Настилання підлоги прямими рядами на цементному розчині. 1
  76 Прості методи  настилання підлоги з використанням клейових сумішей. 1
  77 Оцінка якості настилання підлоги. 1
  78 Вимоги охорони праці при настиланні підлоги. 1
  79 Практична робота: №5 Розрахунок необхідної кількості плиток для даної площі приміщення. 1
  80 Практична робота: №6  Розрахунок необхідної кількості розчину  для даної площі приміщення. 1
16 Технологія ремонту облицьованих поверхонь 7
  81 Дефекти поверхонь, облицьованих керамічними, глазурованими та іншими плитками. 1
  82 Способи виявлення дефектів. 1
  83 Види i послідовність виконання робіт під час ремонту облицьованих поверхонь. 1
  84 Методи ремонту облицьованих стін. 1
  85 Методи ремонту плиткових покриттів підлоги. 1
  86 Організація робочого місця під час ремонту облицьованих поверхонь. 1
  87 Контрольна робота 1
Всього годин: 62
Всього годин на предмет: 89

 

 

 

 

Викладач                                         Алєсенко М.Є.

Новини сайту

Від 19.09.2016 для зручності реєстрації користувачів та учнів було впроваджено авторизацію через популярні соціальні мережі Facebook, Google, VK (особливо це нововведення буде корисним тим учням які дистанційно виконують тести).

 

ПТП Технологія штукатурних робіт група №10 ТУ

«Погоджено»

Заст. директора з НВЧ

__________ Н.А. Бідна

 

«__31__» вересня 2017_ року

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теоретичних і лабораторно-практичних занять

з предмету

 «Технологія штукатурних робіт»

в групах підготовки інтегрованої  професії

«Штукатур (2-3 розряд), маляр (2-3 розряд)»

 

(Термін навчання 1 рік)

 

тем

 

уроків

Назва професій та тем

Кількість годин

Дата занять,

№№ груп

 

 

 

 

           Штукатур 2, 3 розряд

 

 

 

1

 

Роль будівництва і будівельної індустрії для розвитку  народного  господарства в Україні

9

 

 

 

1

Історія розвитку будівництва

1

 

 

 

2

Класифікація будівель

1

 

 

 

3

Основні вимоги до будівель

1

 

 

 

4

Основні елементи будівель, їх призначення й улаштування

1

 

 

 

5

Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості

1

 

 

 

6

Загально будівельні та спеціальні роботи. Благоустрій території навколо спорудженої будівлі

1

 

 

 

7

Поняття про форми організації праці у будівництві

1

 

 

 

8

Організація праці опоряджувальників. Технічне нормування

1

 

 

 

9

Нормативна і технологічна документація на опоряджувальні роботи

1

 

 

2

 

Загальні положення про штукатурні роботи

10

 

 

 

10

Класифікація і призначення штукатурних робіт

1

 

 

 

11

Інструменти для штукатурних робіт

2

 

 

 

12

Пристрої для виконання штукатурних робіт на висоті

2

 

 

 

13

Призначення та види штукатурок за категоріями приміщень. Роль штукатурних шарів: оббризку, ґрунту, накривки

1

 

 

 

14

Організація робочого місця штукатура

1

 

 

 

15

Вимоги до готовності будівель під штукатурення

1

 

 

 

16

Вимоги до поверхонь, що підлягають штукатуренню

1

 

 

 

17

Вимоги до поштукатурених поверхонь

1

 

 

3

 

Підготовка поверхонь під обштукатурювання

12

 

 

 

18

Значення підготовки поверхонь під обштукатурювання

1

 

 

 

19

Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і спеціальних сумішей

1

 

 

 

20

Підготовка цегляних і бетонних поверхонь до штукатурення

1

 

 

 

21

Затягування сіткою стиків різнорідних поверхонь

1

 

 

 

22

Підготовка металевих балок під обштукатурювання

1

 

 

 

23

Заповнення зазорів між стіною, віконними і дверними коробками, місць з’єднання крупнопанельних перегородок

1

 

 

 

24

Підготовка дерев’яних поверхонь до штукатурення

1

 

 

 

25

Застосування й способи кріплення гідроізоляційних матеріалів до поверхонь, що підлягають штукатуренню

1

 

 

 

26

Пробивання отворів уручну і з застосуванням механізованих інструментів, способи улаштування вентиляційних коробів

1

 

 

 

27

Обштукатурювання місць з’єднання коробів і плит до стін, перегородок, перекриттів

1

 

 

 

28

Організація робочого місця при підготовці поверхонь під штукатурення

1

 

 

 

29

Безпека праці при виконанні підготовчих робіт

1

 

 

4

 

Приготування розчинових сумішей

2

 

 

 

30

Приготування розчинових сумішей за заданим складом

1

 

 

 

31

Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки та розчинів для безпіскової накривки поверхонь

1

 

 

5

 

Накидання розчинових сумішей навкидь

2

 

 

 

32

Накидання штукатурного розчину кельмою

1

 

 

 

33

Накидання штукатурного розчину ковшем

1

 

 

6

 

Намазування та розрівнювання розчинової суміші

2

 

 

 

34

Намазування розчину соколом, півтерком, кельмою

1

 

 

 

35

Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерками, соколом, правилом

1

 

 

7

 

Затирання та загладжування накривних шарів

2

 

 

 

36

Способи нанесення накривки, затирання штукатурки терками

1

 

 

 

37

Загладжування штукатурки гладилками

1

 

 

8

 

Технологічний процес виконання простої штукатурки

6

 

 

 

38

Поняття про просту штукатурку, її призначення в залежності від категорії приміщення. Види шарів простої штукатурки

1

 

 

 

39

Контрольна робота

1

 

 

 

40

Технологічний процес обштукатурювання поверхонь простою штукатуркою

1

 

 

 

41

Перетирання штукатурки

1

 

 

 

42

Вимоги СНиП до якості простої штукатурки

1

 

 

 

43

Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів обштукатурених поверхонь та їх усунення

1

 

 

9

 

Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами

5

 

 

 

44

Область застосування гіпсокартонних листів. Види гіпсокартонних листів.

1

 

 

 

45

Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню

1

 

 

 

46

Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше встановленими маяками

1

 

 

 

47

Прибивання листів сухої штукатурки до дерев’яних поверхонь

1

 

 

 

48

Контрольна робота

1

 

 

 

 

Всього годин:

50

 

 

 

 

Всього годин на предмет:

50

 

 

 

 

 

Викладач                                                Алєсенко М.Є.                                      

Дати директорських контрольних робіт за ІІ семестр

19.02.2106 Директорська контрольна робота з “Технології штукатурних робіт” за ІІ семестр 2015 – 2016 н.р.
10.02.2016 Директорська контрольна робота з “Технології малярних робіт” за ІІ семестр 2015 – 2016 н.р.
26.02.2016 Директорська контрольна робота з “Матеріалознавства” за ІІ семестр 2015 – 2016 н.р.